Παράνομοι δρόμοι του Αλέξανδρου Μαβή
Ημερομηνία Saturday, March 18 @ 01:10:59 UTC
Θέμα Νησιά


Παρέμβαση του Δικτύου Αιγαίου προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Κυκλάδων για τις παράνομες διανοίξεις δρόμων

Αγαπητοί κύριοι,
θα θέλαμε να καταθέσουμε μερικές από τις απόψεις μας σχετικά με το θέμα της διάνοιξης δρόμων στα νησιά.
Στο όνομα της  «Ανάπτυξης» έχουμε εισέλθει σε μια πορεία που μοιάζει με απόπειρα να κάνει κανείς το ψαράκι φάλαινα. Κατά την άποψή μας δύο στοιχεία αποτελούν το αδιαμφισβήτητο  πλεονέκτημα των Κυκλάδων: το μέτρο του τρόπου και της ποιότητας ζωής (ανθρώπινοι ρυθμοί) και το μέτρο του περιβάλλοντος (αισθητική, αρμονία, μικροκλίματα). Κατά τη διαδικασία της παρά φύσει μεγέθυνσης καταργούνται και τα δύο. Και αν το πρώτο μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι είναι προσωρινό (αν και πολύ αμφιβάλλουμε), το δεύτερο καταργείται οριστικά και αμετάκλητα: Έτσι με μόνο κριτήριο το βραχυπρόθεσμο ιδιωτικό όφελος υποβαθμίζουμε αυτά τα στοιχεία που αποτελούν την ίδια την ουσία των νησιών.
Η επιλογή της επικρατούσας «αναπτυξιακής» πορείας καθίσταται ακόμη πιο κατακριτέα  από το γεγονός ότι συντελείται άναρχα, χωρίς σχεδιασμό (χωροταξικό ή άλλο) και χωρίς περιορισμούς. Οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά οι οδοί που ακολουθεί η πορεία αυτή η οποία καταλήγει στην αστικοποίηση του νησιώτικου περιβάλλοντος με την ακόλουθη διαδικασία:
• Διάνοιξη δρόμων, συνήθως αυθαίρετα (με ποικίλες αφορμές)
• Χαρακτηρισμός των δρόμων
• Οικοπεδοποίηση (κατατμήσεις, αγοροπωλησίες, κλπ)
• Έκδοση οικοδομικών αδειών (συχνά με κατά παρέκκλιση όρους δόμησης)
Πριν προβούμε σε προτάσεις κρίνουμε σκόπιμο να περιγράψουμε περιληπτικά και ενδεικτικά την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νησί της ?νδρου, το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών του (μέγεθος, πλήθος φυσικών πόρων, εγγύτητα στην Αθήνα: στοιχεία που «εξηγούν» τον παρατηρούμενο σήμερα οικοδομικό οργασμό) πιστεύουμε ότι αποτελεί κατάλληλο παράδειγμα αναφοράς. ?λλωστε, από την εμπειρία μας, γνωρίζουμε ότι η κατάσταση και στα άλλα νησιά είναι πάνω-κάτω η ίδια.
Τα τελευταία χρόνια λοιπόν το δίκτυο των χωματόδρομων στο νησί της ?νδρου έχει σχεδόν διπλασιασθεί, όπως σαφώς τεκμηριώνεται από τη σύγκριση παλαιοτέρων και σύγχρονων αεροφωτογραφιών. Το τεράστιο αυτό έργο έχει συντελεσθεί αυθαίρετα και αποσπασματικά από αιρετούς, ιδιώτες ακόμη και κληρικούς. Η μεθοδολογία είναι γνώστη (την περιγράψαμε συνοπτικά προηγουμένως). Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι πρακτικά λύνουν μόνοι τους τα προβλήματά τους, με μόνο κριτήριο το προσωπικό τους όφελος, είτε για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποια παραλία ή εξωκκλήσι είτε ξεκάθαρα με γενικότερο σκοπό να αξιοποιήσουν πουλώντας ή οικοδομώντας   τις ιδιοκτησίες τους.
Τα παραπάνω μας βρίσκουν, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνους, εφόσον δηλαδή εντάσσονται σε κάποιας μορφής σχεδιασμό (ειδικό χωροταξικό, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ, κλπ) και εφόσον γίνονται με σεβασμό της ισχύουσας πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ελλείψει  των προαναφερθέντων σχεδιασμών και κανονισμών ή μη εφαρμογής των ήδη υπαρχόντων, σαν επακόλουθο διαφόρων αιτιάσεων (ή και «πραγματικών» λόγων) έχουμε  την άγρια οικοπεδοποίηση και την χωρίς όρια δόμηση.
Οι περισσότερες παρεμβάσεις διάνοιξης δρόμων γίνονται χωρίς τεχνικό σχεδιασμό με υπεύθυνο και εκτελεστή το χειριστή του σκαπτικού  μηχανήματος. Το αποτέλεσμα είναι να ανοίγονται δρόμοι με απαράδεκτες κλίσεις επί πρανών απαγορευτικά απότομων, χωρίς προβλέψεις απορροής ομβρίων, καμιά φορά εντός χαρακτηρισμένων  δασικών εκτάσεων (εκκρεμούν 2 καταγγελίες της Δασικής Υπηρεσίας για τους δήμους ?νδρου και Κορθίου) και χωρίς καμία ενημέρωση των αρμοδίων Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, καταστρέφοντας βλάστηση και ρεματιές, αιμασιές (αναβαθμίδες), ξερολιθιές, στενές, κελιά ή αλώνια (έχουν γίνει πολλές σχετικές καταγγελίες Συλλόγων και ιδιωτών).
Πολλοί από αυτούς του δρόμους ανοίχθηκαν από τη ΔΕΗ για να εγκατασταθούν οι πυλώνες υψηλής τάσης που διατρέχουν από άκρη σ’άκρη το νησί και τώρα διαπλατύνονται μέχρι 11 μέτρα (!!), με πιθανολογούμενο σκοπό την εξυπηρέτηση μελλοντικής εγκατάστασης αιολικών πάρκων, πάντα βέβαια, όπως και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. με βάση το δίκαιο της μπουλντόζας.  Σε αυτό το σημείο θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα έργα οδοποιίας που απαιτούνται για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων είναι τεράστια (σε έκταση και μέγεθος) προκαλούν σοβαρές αλλοιώσεις στο νησιώτικο περιβάλλον και στο μοναδικό και ευαίσθητο κυκλαδίτικο τοπίο και σίγουρα αποτελούν μείζον θέμα που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής.
Επί πλέον σε πολλές περιπτώσεις υφίσταται αυξημένη επικινδυνότητα τόσο για τους χειριστές των σκαπτικών όσο και για τους μελλοντικούς χρήστες τέτοιων κακοχαραγμένων δρόμων. 
Μετά από αυτή τη σύντομη αλλά απαραίτητη εισαγωγή προχωρούμε στην επισήμανση κάποιων παρατηρήσεων και προτάσεων:
• Οι χαρακτηρισμοί πρέπει να αφορούν μεμονωμένους δρόμους (κατά περίπτωση) εφόσον έχει προηγηθεί η έκδοση, από τις αρμόδιες τεχνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες, των απαιτούμενων εγκρίσεων.
• Δρόμοι που διανοίχθηκαν αυθαίρετα από το 1985 έως σήμερα  να μην νομιμοποιηθούν παρά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής σκοπιμότητας.
• Οδοί πρόσβασης αγροτικής χρήσης εφόσον εξυπηρετούν το σκοπό αυτό δεν χρειάζονται νέο χαρακτηρισμό που θα τους δώσει άλλες δυνατότητες εκμετάλλευσης.  
• Η πρακτική διάνοιξης νέων δρόμων (ή οι διαπλατύνσεις υφισταμένων) από ή με την ανοχή των τοπικών αρχών θα πρέπει να σταματήσει. Η Νομαρχία ως πιο ώριμη αρχή πρέπει να αποθαρρύνει αυτή τη πρακτική καταγγέλλοντας τους αυθαιρετούντες και επιβάλλοντας τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα.
• Ακόμα και αν εξετάσουμε το όλο θέμα χωρίς πολλές εμβαθύνσεις και σφαιρικές αναλύσεις, είναι φανερό ότι αυτό που συμβαίνει εκτός από καταστροφικό είναι και εντελώς αντιοικονομικό για τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης που θα αναγκασθούν να συντηρήσουν ένα ολοένα και περισσότερο άναρχα επεκτεινόμενο, κακοσχεδιασμένο και κακοφτιαγμένο οδικό δίκτυο. Σαν αποτέλεσμα η κακογουστιά και η προχειρότητα εξαπλώνονται και διαιωνίζονται.
• Ο οικοδομικός κλάδος έχει γιγαντωθεί και ενεργεί με ανάλογη ψυχολογία. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να παραμείνει εξίσου κερδοφόρος λειτουργώντας σύννομα. Ας συντάξει λοιπόν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ένα έγγραφο με το οποίο να ενημερώνει τους εκπροσώπους των ΟΤΑ και του οικοδομικού κλάδου για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις κατά περίπτωση και να τους πληροφορεί για τις νόμιμες κυρώσεις.
• Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να απαιτεί εγκεκριμένα τεχνικά σχέδια και περιβαλλοντικούς όρους ώστε να χρηματοδοτεί συγκεκριμένα έργα και όχι να εγκρίνει κονδύλια για γενικά έργα οδοποιίας (χρηματοδοτήσεις για συντήρηση υφιστάμενων οδών ενίοτε χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη νέων).
Τέλος δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το οδικό μοιραία ακολουθείται από τα άλλα δίκτυα (ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων, ΔΕΗ, ΟΤΕ) όπου πέραν όποιων επιχειρημάτων περί αισθητικής και τοπίου νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσουν ότι ο εκ των προτέρων σχεδιασμός έχει ασύγκριτα πλεονεκτήματα.
Παλιά για να επιλεγεί η βέλτιστη χάραξη ενός δρόμου απλώς άφηναν ένα γαϊδούρι και ακολουθούσαν την πορεία του. Πιστεύουμε πως συμφωνείτε μαζί μας ότι πολλά έχουν αλλάξει από τότε (;).

πηγή: Δίκτυο Αιγαίου, Ερμούπολη 2 Μαρτίου 20064ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=160