Ένα συμβόλαιο αρχών της τοπικής κοινωνίας
Ημερομηνία Friday, November 02 @ 01:08:49 UTC
Θέμα Σύρος


ενάντια στην "?γρια Ανάπτυξη" που έγινε κουρελόχαρτο

ΣΥΡΟΣ-ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
SYROS-LOCAL AGENDA 21Ο δήμος Ερμούπολης συμμετείχε μεταξύ 1994 και 1995 μαζί με το δήμο Λαυρίου στο πρόγραμμα «Τοπικοί περιβαλλοντικοί χάρτες», το οποίο υλοποιήθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο για το Αστικό Περιβάλλον, με έδρα το Ντελφτ της Ολλανδίας. Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους 20 συμμετέχοντες ευρωπαϊκούς δήμους, αποσκοπούσε στην εκπόνηση εκ μέρους των τοπικών κοινωνιών ενός Περιβαλλοντικού Καταστατικού Χάρτη, δηλαδή ενός συμβολαίου όλων των τοπικών κοινωνικών ομάδων και φορέων, που περιείχε τις αρχές που θα διέπουν τις δραστηριότητές τους, έτσι ώστε να εναρμονίζονται με τις αντιλήψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος εντάσσονται,  στη φιλοσοφία  της Τοπικής Ατζέντα 21, χωρίς ωστόσο  να τη συνιστούν καθ' ολοκληρία (Γ. Αδαμόπουλος,1994,8).

Ο Τοπικός Περιβαλλοντικός Χάρτης περιελάμβανε:

Τη διακήρυξη περιβαλλοντικής πολιτικής εκ μέρους του δήμου Ερμούπολης. Σκοπός της διακήρυξης ήταν να αποτελέσει το πλαίσιο μορφοποίησης λεπτομερέστερων περιβαλλοντικών στόχων καθώς και η πληροφόρηση των τοπικών φορέων αναφορικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής.
Την περιβαλλοντική επισκόπηση. Σκοπός της επισκόπησης ήταν μια αρχική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του τοπικού περιβάλλοντος ,καθώς και η ανάδειξη των σχέσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το τοπικό σχέδιο δράσης αποτελούσε το σημαντικότερο μέρος του Τοπικού Περιβαλλοντικού Χάρτη  και αποσκοπούσε στον καθορισμό συγκεκριμένων μέτρων και δραστηριοτήτων εκ μέρους του δήμου και των τοπικών φορέων, προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.
Τη συστηματική και περιοδική αξιολόγηση του τοπικού σχεδίου δράσης (Γ. Αδαμόπουλος,1994,9-11).
Ο Τοπικός Περιβαλλοντικός Χάρτης σχηματίστηκε μέσα από διαδικασίες συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης, όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δημόσιων υπηρεσιών, των επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων και της εκπαίδευσης της Σύρου, υπό το συντονισμό του δήμου Ερμούπολης. Αρχικά καθορίστηκαν οι θεματικές ενότητες και ο αντίστοιχος χωρισμός των συμμετεχόντων σε επιμέρους «στρογγυλές τράπεζες». Στη συνέχεια οι επιμέρους αυτές ομάδες (π.χ. οι εμπλεκόμενοι με τα τεχνικά έργα ή σχετικοί με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις) επεξεργάστηκαν τα περιβαλλοντικά θέματα που τους αφορούσαν και κατόπιν τα πορίσματα της πρώτης φάσης προσήχθησαν σε μια δεύτερη κεντρική συζήτηση, όπου καθορίστηκαν κοινοί στόχοι και προτεραιότητες.
Τέλος,  όλες οι επιμέρους ομάδες συνεργάστηκαν και μέσα από διαδικασίες ενδελεχούς διαβούλευσης, συνέταξαν σε μια καταληκτική συνάντηση, παρουσία εκπροσώπων του Διεθνούς Ινστιτούτου για το Αστικό Περιβάλλον, τον Τοπικό Περιβαλλοντικό Χάρτη της Σύρου.
Τον Χάρτη παρουσίασαν οι εκπρόσωποι του δήμου Ερμούπολης το Μάρτιο του 1995 στη Βενετία, από κοινού με εκπροσώπους των υπολοίπων ευρωπαϊκών πόλεων, που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, σε συνάντηση εργασίας, όπου αντάλλαξαν εμπειρίες επί της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος.
Η τοπική κοινωνία της Σύρου, μέσω της μεγάλης συμμετοχής της στο πρόγραμμα, φάνηκε να συνειδητοποιεί την ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης για την προστασία του περιβάλλοντος και ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής παραμέτρου στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού. Έδειξε επίσης υψηλό βαθμό συνειδητότητας για την ανάγκη λήψης συναινετικών αποφάσεων, οι οποίες θα προέκυπταν έπειτα από εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο, αλλά και αποφασιστικής δράσης, από τη στιγμή που είχαν καθοριστεί από κοινού οι στόχοι που αφορούσαν στην προστασία του περιβάλλοντος (Δήμος Ερμούπολης,1995,1). Στην πραγματικότητα, όμως, η περιβαλλοντική διακήρυξη και το τοπικό σχέδιο δράσης δεν έμελλε να υλοποιηθούν ποτέ στα χρόνια που ακολούθησαν, εξαιτίας της ουσιαστικής έλλειψης πολιτικής βούλησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και της απόλυτης αδιαφορίας των τοπικών φορέων.
Και η Σύρος έκτοτε οδεύει στο δρόμο της "άγριας και χωρίς όρια ανάπτυξης..."

Ηλεκτρονικό περιοδικό "Εύπλοια"

--------------------------------------------------------------------

ΣΥΡΟΣ-ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
SYROS-LOCAL AGENDA 21

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Οι παρακάτω στόχοι και προτεινόμενες ενέργειες προέκυψαν από τις διαδικασίες του Τ.Π.Χ., θεωρήθηκαν ώριμοι (-ες) και έγιναν αποδεκτοί (-ές) ως άμεσης προτεραιότητας.

Ο ολοκληρωμένος τοπικός οικολογικός - αναπτυξιακός σχεδιασμός (Local Agenda 21) που σύμφωνα με τις αποφάσεις της UNCED (Διάσκεψη του ΟΗΕ το 1992 στο Ρίο) θα πρέπει να εκπονηθεί από τους κατά τόπους Ο.Τ.Α. και τοπικές (π.χ. νομαρχιακές, περιφερειακές κλπ) κυβερνήσεις, σε παγκόσμια κλίμακα, μέχρι το 1996, θα απαιτήσει, οπωσδήποτε, λεπτομερέστερες επεξεργασίες. Οι διαδικασίες του Τ.Π.Χ. της Σύρου,εντάσσονται, πάντως, στην φιλοσοφία αλλά και στην διαδικασία σχηματισμού της Loca1 Agenda 21 για το νησί.

Οι στόχοι και ενέργειες χωρίσθηκαν ανάλογα με την αρμοδιότητα αυτών που οφείλουν να τους προωθήσουν και να τις αναλάβουν

1. Αρμοδιότητες Υπουργείων - Νομαρχίας
 
- Κατάλληλη επιστημονική στελέχωση του Τμήματος Περιβάλλοντος σε Νομαρχιακό επίπεδο (Περιβαλλοντολόγος, Πολεοδόμος, Βιολόγος, Γεωλόγος, Χημικός Μηχανικός κλπ).

Αρμοδιότητες:

-Έλεγχος Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
-Εξειδίκευση Ευρωπαϊκών ή Εθνικών προγραμμάτων δράσης
-Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων.
-Σχεδιασμός περιβαλλοντικής ενημέρωσης κλπ.
-Προστασία παρθένων περιοχών και ακτών από την δόμηση (να συμπεριληφθεί στην χωροταξική μελέτη της Σύρου).
-Χωροθέτηση βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (χωροταξική μελέτη).
-Βελτίωση νομοθεσίας για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς -ουσιαστικότερη οικονομική υποστήριξη των αποκαταστάσεων των ιδιωτικών κτηρίων.
-Βελτίωση νομοθεσίας των ειδικών όρων δόμησης, ειδικά των αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, πρόβλεψη στις μελέτες νέων οικοδομών για αισθητική ενσωμάτωση του μηχανολογικού εξοπλισμού (ηλιακοί θερμοσίφωνες, κλιματιστικά κλπ) στα περιβλήματα των κτηρίων.
-Αυστηρός έλεγχος αποπερατουμένων οικοδομών για όσον καιρό ακόμη οι Υπηρεσίες Πολεοδομίας θα αποτελούν τμήματα του ΥΠΕΧΩΔΕ - ?σκηση του ελέγχου από τις Τ.Υ. των Δήμων και την Δημοτική Αστυνομία στο μέλλον.
-'Έλεγχος χρήσης φυτοφαρμάκων.
-'Έλεγχος γεωτρήσεων.
-'Έλεγχος ποιότητας υπογείων υδάτων.
-Θέσπιση φοροαπαλλαγών για οικολογικές συσκευασίες κλπ,
-Ενθάρρυνση παραγωγής και χρήσης εναλλακτικών πηγών ενεργείας από βιοτεχνίες.
 

Αρμοδιότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Διαδημοτική συνεργασία για διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανακύκλωση και διαχωρισμό τοξικών (μπαταρίες κ.λ.π.).
-Αποπεράτωση νέων αποχετευτικών δικτύων και σταθμών βιολογικού καθαρισμού.
-Πεζοδρομήσεις - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
-Δημιουργία χώρων στάθμευσης.
-Ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς.
-Διευθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων.
-Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων - Δενδροφύτευση.
-Απελευθέρωση κοινοχρήστων χώρων από εμπορεύματα, μηχανήματα, τραπεζοκαθίσματα.
-Αυστηρότερη προστασία κοινοχρήστων χώρων από φθορές και αυθαίρετες επεμβάσεις.
-Περιβαλλοντική ενημέρωση μέσω συνεργασίας με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μέσω ενημερωτικών εκπομπών, λογαριασμών ύδατος κ.λ.π. -
-Οργάνωση ομάδων εθελοντών για έκτακτες καταστάσεις.
 
Αρμοδιότητες Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
 
-Υπογείωση δικτύων καλωδιώσεων.
-Συνεργασία των διαφόρων οργανισμών για ταυτόχρονη εκτέλεση των έργων τα οποία παράγουν όχληση(εκσκαφές κλπ) μέσω προγραμματικών συμβάσεων.
-Περιορισμός ενεργειακού κόστους λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα.

Αρμοδιότητες του Ιδιωτικού Τομέα
 
-Εκσυγχρονισμός και περιβαλλοντική προσαρμογή των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.
-Μείωση όγκου συσκευασιών εμπορευμάτων - καταναλωτικών προϊόντων.
-Προώθηση οικολογικών - επιστρεφόμενων συσκευασιών.
-Κατάργηση των πλαστικών ή μιας χρήσεως τραπεζομάνδηλων.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την εισαγωγή της πρότασης επιχειρησιακού προγράμματος
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN για την Ερμούπολη, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συντάκτης του κειμένου είναι ο κ. Βασίλης Παναγιωτόπουλός,
Ιστορικός, Διευθυντής του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών του E.Ι.E .
και μέλος του Δ.Σ. του Επιστημονικού και Μορφωτικού Ιδρύματος Κυκλάδων.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡOKΛHΣH

Η Ερμούπολη είναι μια άκρως ιδιότυπη βιομηχανική πόλη στο κέντρο του ελληνικού αρχιπελάγους του Αιγαίου. Αναπτύχθηκε μέσα στις πιο αυστηρές διαδικασίες μιας πρώιμης κεφαλαιϊκής συσσώρευσης που έχει αφήσει, ως τις μέρες μας, καταφανή σημάδια στο δομημένο χώρο. Γειτονιές των διακεκριμένων οικοδομών, .γειτονιές των εργατικών κατοικιών, δημόσια έργα και δημοτικό κτίρια, δίνουν στην πόλη ένα αναμφισβήτητα αστικό ύφος, απροσδόκητο μάλιστα για τον απροετοίμαστο επισκέπτη που έχει ταυτίσει το κυκλαδικό τοπίο με τις καλοκαιρινές διακοπές του.
Ως βιομηχανική, πόλη η Ερμούπολη ε(ναι μικρή καθ' εαυτή αλλά δυσανάλογα μεγάλη για το στενό περιβάλλον ενός από τα μικρότερα νησιά του αρχιπελάγους που τη φιλοξενεί (της Σύρου), και δυσανάλογα ακμαία μέσα στο αισθητικό λαμπερό αλλά οικονομικό πενιχρό αγροτικό - θαλάσσιο υπόβαθρο του άμεσου παραγωγικού της χώρου, των Κυκλάδων, με τα 24 μικροσκοπικό κατοικημένα νησιά τους.
Πράγματι τίποτα δεν προδίκαζε ότι εκείνη η παραθαλάσσια λωρίδα γης πάνω στην οποία συγκεντρώθηκαν οι. πεινασμένοι πρόσφυγες της ελληνικής επανάστασης (1822-1824), ο πρόχειρος ξυλόπηκτος οικισμός των πρώτων χρόνων της μεταβατικής εγκατάστασής τους, θα γινόταν στα μέσα του 19ου αιώνα και στις αμέσως επόμενες δεκαετίες, η παραγωγική νεοκλασσική πόλη που με πρωτοποριακές πρωτοβουλίες έδειξε στην Ελλάδα το δρόμο της εξωαγροτικής οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ αφιερώθηκε για πρώτη φορά συσ1ηματική δράση και εργασία στους γνωστούς στον ελληνικό κόσμο αλλά τώρα αναβαθμισμένους κλάδους του εμπορίου, της ναυτιλίας και της ναυπηγικής και ακόμη περισσότερο στον πρωτόγνωρο κλάδο της βιομηχανίας. Αυτόν τον κλάδο που μέσα από αλλεπάλληλες μεταλλάξεις έμελλε να σφραγίσει τη φυσιογνωμία της πόλης και να επιβάλλει δίπλα στο κυκλαδικό τοπίο με τις χαρουπιές, τις καμινάδες των πρώτων ατμομηχανών και τις μελωδίες του ιταλικού λυρικού θεάτρου.
Η οικονομία της Ερμούπολης από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της ήταν μια οικονομία των προσαρμογών και της αυτορρύθμισης που σήμερα ωστόσο για να επιβιώσει μέσα στις νέες συνθήκες του ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος, έχει ανάγκη από δραστική εξωτερική στήριξη.
Βασισμένη στα λιγοστά εμπορικά κεφάλαια Και την αφειδώλευτη εργασία των πρώτων οικιστών της, η Ερμούπολη εντάχθηκε αμέσως με την ίδρυσή της στο δυναμικό μεσογειακό και ευρωπαϊκό δίκτυο του χιώτικου εμπορίου με αποτέλεσμα να γίνει για ολόκληρο τον 190 αιώνα ένας βασικός εμπορικός και βιομηχανικός σταθμός της ανατολικής Μεσογείου, ένα προκεχωρημένο οικονομικό φυλάκιο της Δύσης στο χώρο της Ανατολής. Η συνειδητοποίηση από τους εποίκους του ρόλου αυτού οδήγησε το Δημοτικό Συμβούλιο ήδη από το 1830 να αυτοαναγορεύσει και να ονομάσει την πόλη αυτή ως "πόλη του Ερμή".

Όταν όμως η εθνική επικράτεια έτεινε να διαμορφωθεί αποκλειστικά στο χώρο της σημερινής Ελλάδας, η Ερμούπολη έχανε τις λειτουργίες της γέφυρας ανάμεσα στις ακτές της Μ. Ασίας και τη σημερινή Ελλάδα, έχανε τα διαμετακομιστικά της πλεονεκτήματα και υποχρεωνόταν να προσαρμοστεί στη νέα της γεωγραφική θέση, της μικρής δηλαδή βιομηχανικής πόλης του εντοπισμένου ελληνικού βασιλείου, ένα νησιωτικό βιομηχανικό υπόλειμμα στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας.
Στα τέλη του 190υ και στις αρχές του 20υ αιώνα, μετά την εμφάνιση της στασιμότητας στην ανάπτυξη των παραδοσιακών κλ6δων της ξυλοναυπηγικής, της βυρσοδεψίας αλλά και του εμπορίου, ολοκληρώνεται η βιομηχανική της φυσιογνωμία, με . τη δυναμική στροφή στην κλωστοϋφαντουργία, μια δραστηριότητα που έμελλε να φέρει στην Ερμούπολη τη μαζική εργατική απασχόληση Και να της δώσει το ιδιαίτερο ύφος της εργατικής πόλης.
Έτσι με ένα πληθωρικό εργατικό δυναμικό που εργαζόταν σε σχετικά παραδοσιακούς για τον 200 αιώνα κλάδους (ναυπηγοεπισκευαστική μονάδα, κλωστοϋφαντουργία), η Ερμούπολη βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα της αποβιομηχάνισης αφού τόσο η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, προϊόν και.
αυτή μετεξέλιξης της παραδοσιακής ναυπηγικής βιοτεχνίας του νησιού, όσο και η νεώτερή της κλωστοϋφαντουργία, βρέθηκαν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε διαδικασία τεχνολογικής και χωροταξικής
αναδιάταξης, διαδικασία η οποία εμφανίζεται ιδιαιτέρως επαχθής για την Ερμούπολη. Το μικρό μέγεθος της πόλης και η νησιωτική υπόστασή της, ουσιαστικό απαγορεύουν την εδαφική και επαγγελματική κινητικότητα και αποκλείουν κάθε εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης στον καταρρέοντα δευτερογενή τομέα της πόλης, ενώ ταυτοχρόνως επιβάλλουν στους κατοίκους την υποχρεωτική επιλογή ανάμεσα σε μια ανελαστική ανεργία ή την αναχώρηση από το νησί.

Αν όμως η γεωγραφική κινητικότητα θα ήταν σε μερικές περιπτώσεις ανεκτή εκδοχή, και σε κάποιες άλλες μια επιθυμητή προοπτική για τη λύση των προβλημάτων της απασχόλησης, στην περίπτωση της Ερμούπολης αυτή θα ήταν απλά μια προοπτική καταστροφής. Η αναχώρηση από την πόλη θα σήμαινε εγκατάλειψη του νησιού και κατάρρευση της οικονομίας του. Για την πόλη ιδιαίτερα θα σήμαινε αλλοίωση του αστικού χαρακτήρα της και μετατροπή της σε χώρο ολιγόμηνου παραθερισμού ευπόρων καλλιτεχνών, στα κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, και φτωχών Ελλήνων τουριστών, στις λαϊκές παραλίες του

Ο πληθυσμός της Ερμούπολης έχει συγκροτηθεί πάνω σε μια. βιομηχανική  παραγωγική βάση, βρίσκεται σε καταφανή δυσαναλογία με τις παραγωγικές αγροτο-αλιευτικές δυνατότητες του νησιού και δεν θα μπορέσει να παραμείνει στην πόλη αν δεν δημιουργηθούν ανεκτές συνθήκες απασχόλησης τόσο στο δευτερογενή όσο και στον τριτογενή τομέα της οικονομίας. Αυτός είναι ο μόνος
τρόπος για να κρατήσει η Ερμούπολη τις αστικές της λειτουργίες και να διασώσει το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της, ένα δυναμικό με υψηλές τεχνικές και επιχειρησιακές δεξιότητες, που μαζί με το δομημένο χώρο της πόλης, αποτελούν ένα εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό οικονομικό και πολιτιστικό κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε να απαξιωθεί και να καταρρεύσει.
Μια αγροτο-τουριστική Ερμούπολη δεν θα έχει καμιά αξία για τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Λόγω του εποχιακού χαρακτήρα των παραδοσιακών τουριστικών δραστηριοτήτων και της χρησιμοποίησης εφήμερου και πολυσυλλεκτικού προσωπικού σε αυτές, η Ερμούπολη κινδυνεύει να χάσει το μόνιμο πληθυσμό της, κάτι που θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο νησί και σε ολόκληρο Το χώρο των Κυκλάδων. Αν υποβαθμιστεί πληθυσμιακά η Ερμούπολη, η Σύρος, και οι Κυκλάδες γενικότερα, θα στερηθούν τον μοναδικό αστικό πυρήνα του διαμερίσματος ο οποίος και μόνος θα μπορούσε να κρατήσει μερικές υπερτοπικές δραστηριότητες και υπηρεσίες, τόσο αναγκαίες για την επιβίωση αλλά ακόμη και για την τουριστική ετοιμότητα, αυτού του εύθραυστου μικρονησιωτικού συμπλέγματος. Η διατήρηση Νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών π.χ. Νομαρχιακού Νοσοκομείου κ.λ.π., θα καταστεί προβληματική αν ο πληθυσμός ακολουθήσει τις αναλογίες των άλλων νησιών των Κυκλάδων και πέσει κάτω από μια κρίσιμη μάζα που είναι αναγκαία για την επιβίωση αυτών των υπηρεσιών.
Η παρούσα πρόταση προσπαθεί να αναδείξει συνεκτικές δράσεις που να εγγράφονται σε μια μακροχρόνια προοπτική ανανέωσης και διάσωσης του υπάρχοντος δυναμικού και δημιουργίας νέων δραστηριοτήτων που με τη σειρά τους Και αυτές θα ενσωματώνουν το μέγιστο της παράδοσης, μέσα σε ένα πνεύμα λειτουργικής καινοτομίας. Ίσως είναι ο μόνος δρόμος για να αποτρέψουμε την υποβάθμιση του νησιού και τη μετατροπή του σε αγροτο-τουριστική αποικία.
 
ΤΟΠΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ  ΧΑΡΤΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΡΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η συμμετοχή του Δήμου Ερμούπολης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Τοπικοί Περιβαλλοντικοί Χάρτες (1994-1995) έδωσε την ευκαιρία στους τοπικούς φορείς της Σύρου να επεξεργασθούν τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές προοπτικές ολοκλήρου του νησιού. Στις διαδικασίες έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, των Επιστημονικών και Επαγγελματικών Ενώσεων και της Εκπαίδευσης.

Από την όλη διαδικασία:
- Συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης για την προστασία του περιβάλλοντος και ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής παραμέτρου στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, όπως άλλωστε έχει διατυπωθεί στις αποφάσεις της διάσκεψης του Ρίο (UNCED) το 1992 και στο 50 Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιγράφεται "ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ", που ψηφίστηκε το 1993.
- Συνειδητοποιήθηκε επίσης η ανάγκη συναινετικών αποφάσεων που θα είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου, αλλά και αποφασιστικής δράσης, από την στιγμή που μέσω του διαλόγου αυτού εκφρασθεί η κοινωνική βούληση και καθορισθούν οι στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Διαπιστώθηκε παράλληλα, όμως, η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού ως προς την δυνατότητα εποπτείας της ποιότητας του περιβάλλοντος. Η ανεπάρκεια αυτή, που αφορά όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους, από την περιβαλλοντική ενημέρωση ως την άσκηση ελέγχου της κάθε είδους ρύπανσης ή της οικοδομικής δραστηριότητας, υπονομεύει εξ ορισμού την εφαρμογή οιασδήποτε περιβαλλοντικής πολιτικής και καταδεικνύει την αν αντιστοιχία της χώρας μας προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, υπογράφοντας τις σχετικές διεθνείς περιβαλλοντικές αποφάσεις, δεσμεύσεις που αποτελούν ταυτόχρονα υποχρεώσεις της Διοίκησης προς τους Έλληνες πολίτες.
Ξεκινώντας από το τελευταίο αυτό σημείο, και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προηγήθηκαν, προκύπτει ότι η πρωταρχική υποχρέωση τόσο της κεντρικής Κυβέρνησης όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η αναδιάρθρωση και στελέχωση των Υπηρεσιών Προστασίας του Περιβάλλοντος, ώστε οι σχεδιασμοί να μην μένουν στα λόγια αλλά να εφαρμόζονται με συνέπεια, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της λειτουργίας της δημοκρατίας. Παράλληλα, αποτελεί καθήκον της Πολιτείας, όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους τους πολίτες, καθώς η δημιουργία μιας νέας κοινωνικής κουλτούρας, βασισμένης στην οικολογική σκέψη, φαίνεται να αποτελεί για τις δημοκρατίες την μόνη μέθοδο αποτροπής της παγκόσμιας οικολογικής Καταστροφής.
Με την έννοια της αειφορίας προσδιορίζεται η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Αειφορία σημαίνει διατήρηση του φυσικού κεφαλαίου και εξασφάλιση της διαρκούς προόδου. Στην περίπτωση της Σύρου το προς διατήρηση κεφάλαιο είναι η πλούσια και ιδιαίτερη κληρονομιά του νησιού, κληρονομιά φυσική, πνευματική, καλλιτεχνική, βιομηχανική, επιχειρηματική, ναυτιλιακή και κοινωνική. Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί, να ζήσει και να αποτελέσει την στέρεα βάση για την αυριανή πρόοδο.
Η βιομηχανία είναι ο κλάδος της οικονομικής δραστηριότητας που καθόρισε περισσότερο από κάθε άλλον την φυσιογνωμία του νησιού τους τελευταίους δύο αιώνες. Η πληθυσμιακή ανάπτυξη και η κοινωνική συγκρότηση της Ερμούπολης φέρουν την σφραγίδα της βιομηχανίας, και η πρόσφατη ολόπλευρη κρίση του κλάδου κατέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο την ζωτική σημασία της βιομηχανίας για την ίδια την υπόσταση της κοινωνίας μας. Συνεπώς, εάν η αειφόρος ανάπτυξη είναι επιδίωξή μας, αυτή θα περάσει για μιαν ακόμη φορά μέσα από τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Είναι αναγκαίο όμως να γίνει συνείδηση στους επενδυτές ότι η μέριμνα για το περιβάλλον είναι σήμερα αλληλένδετη με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει τις τεχνικές λύσεις και οι πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν άφθονη υποστήριξη για τον περιβαλλοντικό εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών μονάδων.
Επομένως, για τους επιχειρηματίες που διαθέτουν καλή πίστη και σεβασμό στον τόπο που τους φιλοξενεί, κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει για τις αναγκαίες προσαρμογές.
των δραστηριοτήτων τους.
Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον για την Σύρο, κάτι που παλαιότερα φαινόταν ασυμβίβαστο με τον βιομηχανικό της χαρακτήρα. Είναι πάντως προφανές ότι το ενδιαφέρον αυτό δεν αφορά απλώς άλλον ένα προορισμό στις κορεσμένες Κυκλάδες, αλλά σχετίζεται ακριβώς με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού. Η ελκτικότητα της Σύρου θα ισχυροποιείται ταυτόχρονα με την ανάδειξη της πολύμορφης φυσιογνωμίας της. Το αρνητικό παράδειγμα άλλων νησιών των Κυκλάδων, που εκχώρησαν την φυσική, αρχιτεκτονική και πάνω απ' όλα κοινωνική τους υπόσταση στην ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού, με αποτέλεσμα την δημιουργία αδιεξόδων καταστάσεων, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη πρέπει να συλληφθεί στην κατεύθυνση του ποιοτικού τουρισμού, να αναζητά κοινό ειδικών ενδιαφερόντων και να διευρύνει την τουριστική περίοδο στην διάρκεια ολοκλήρου του έτους.
Η Ερμούπολη είχε την τύχη να εξαιρεθεί από την θλιβερή μεταπολεμική μοίρα των περισσότερων ελληνικών πόλεων και να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον νεοκλασικό αρχιτεκτονικό της χαρακτήρα και την κλίμακα των κτηρίων της. Η αρχιτεκτονική ποικιλία του νησιού, από τον μεσαιωνικό οικισμό της ?νω Σύρου ως τις ρομαντικές επαύλεις της Ντελαγκράτσιας αλλά και τους αγροτικούς οικισμούς της Απάνω Μεριάς αποτελεί ανεκτίμητο πλούτο που θα πρέπει να προφυλαχθεί είτε από την εξαφάνιση είτε από την παραμόρφωση με άτεχνες επεμβάσεις. Το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και της κλίμακας των οικιστικών συνόλων έχει ανάγκη βελτίωσης και αναβάθμισης. Ανάλογες προσπάθειες πρέπει να αναληφθούν στην κατεύθυνση της διάσωσης των παρθένων περιοχών του νησιού, που θα πρέπει να παραμείνουν ως φυσικό απόθεμα.
Η υποβάθμιση της αισθητικής και λειτουργικής ποιότητας της Ερμούπολης λόγω της εισβολής των αυτοκινήτων είναι ένα σύνθετο πρόβλημα που θα απαιτήσει παρεμβάσεις πολύ ριζικότερες από την υπερώριμη πλέον πεζοδρόμηση του Ιστορικού Κέντρου. Πέρα από την άσκοπη χρήση του αυτοκινήτου από τους κατοίκους της πόλης, το πρόβλημα εντοπίζεται στην προαστικοποίηση προς το νότιο τμήμα του νησιού και την έλλειψη ικανοποιητικών μέσων μαζικής μεταφοράς. Το ζητούμενο είναι να γίνει ξανά η Ερμούπολη ελκυστική για διαβίωση, και αυτό είναι ένα καθήκον που η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα υπηρετήσει. Ο σχεδιασμός αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. και οι ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των επαγγελματικών οχημάτων είναι αποφάσεις άμεσης προτεραιότητας.
Το ζήτημα των αστικών αποβλήτων πέρα από την προγραμματισμένη κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων και των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού πρέπει να κατανοηθεί ως το κατ' εξοχήν πρόβλημα της σχέσης του σύγχρονου ανθρώπου με το περιβάλλον. Η μείωση της παραγωγής των αποβλήτων πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα της στρατηγικής μας. Ιδιαίτερα η μείωση των συσκευασιών και οι
επιστρεφόμενες συσκευασίες προσφέρουν ένα καθημερινό πεδίο οικολογικής προπαγάνδας προς το καταναλωτικό κοινό, και εκεί θα πρέπει να αναλάβει δράση ο εμπορικός κόσμος (το ανάλογο ισχύει για τα τραπεζομάνδηλα των εστιατορίων).
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (διάθεση -ανακύκλωση) θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας όλων των Ο.Τ.Α. του νησιού.
Το ζήτημα της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στην γεωργία και της προστασίας των υπογείων υδάτων, ζήτημα που απασχόλησε τους συμμετασχόντες στις διαδικασίες του Τ.Π.Χ., φαίνεται ότι έχει τύχει ελάχιστης αν όχι μηδενικής μέριμνας από την Πολιτεία, παρά τις σχετικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον γεωργικό τομέα και την διαχείριση των υδατικών πόρων. Η Σύρος που υπήρξε πρωτοπόρος στις σύγχρονες καλλιεργητικές μεθόδους θα πρέπει να απασχοληθεί μεθοδικά με το πρόβλημα της μόλυνσης και της κόπωσης των καλλιεργήσιμων εδαφών.
Τα παραπάνω σημεία αποτελούν αιχμές της περιβαλλοντικής πολιτικής για την μελλοντική ανάπτυξη του νησιού, για την αειφόρο ανάπτυξη που θα αποκαθιστά τις ισορροπίες και θα εξασφαλίζει την διάρκειά της, επειδή ακριβώς θα σέβεται την "πρώτη της ύλη", το φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου. Η αειφόρος ανάπτυξη, που αποτελεί πάντως μια θεωρητική σύλληψη που θέλει να συμβιβάσει την διατήρηση του περιβάλλοντος με τις ανθρώπινες δραστηριότητες που το απειλούν, δεν θα πρέπει να παραμείνει μια εύσχημη διατύπωση, ένα άλλοθι για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες.
Θα πρέπει σε όλους μας τους σχεδιασμούς, σε όλες μας τις ενέργειες να κυριαρχεί η ιδέα των "ορίων", της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων μας και του "φόβου θεού" επειδή πάντοτε δρούμε και επεμβαίνουμε εντός του Οίκου Του.
 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Κατά την διάρκεια των διαδικασιών του Τ.Π.Χ. διαπιστώθηκε η έλλειψη συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος, δηλαδή τακτικών μετρήσεων των περιβαλλοντικών δεικτών. Επομένως, η "περιβαλλοντική επισκόπηση" μένει να καταγραφεί μέσω των απόψεων των συμμετασχόντων φορέων, όπως εκφράσθηκαν στα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Ο "εποπτικός" αυτός τρόπος προσδιορίζει τα προβλήματα στα οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, τα οποία πρέπει στην συνέχεια μέσω ειδικών μελετών να διερευνηθούν συστηματικά.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
Δ.Ε. -  Δήμος Ερμούπολης
Κ.Π. -   Κοινότητα Ποσειδωνίας
Κ.Φ. -   Κοινότητα Φοίνικα
Ε.Ο.Τ -. Ε.Ο.Τ. Κυκλάδων
Π.Αιγ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τ.Ε.Ε.- Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων του Τ.Ε.Ε.
Επ.Κ. - Επιμελητήριο Κυκλάδων
Ο.Ε.Β.Κ. - Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Κυκλάδων
Ε.Ξ. - Ένωση Ξενοδόχων Σύρου
Σ.Ε.Δ.- Σύλλογος Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Δωματίων Σύρου
Σ.Ι.Τ. - Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Σύρου
Ε.Οικ. - Ένωση Οικοδόμων Σύρου
 
Α1. ΕΡΩΤΗΣΗ Α'
Σε ποιο από τα παρακάτω θέματα, τα οποία αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, εντοπίζετε την ύπαρξη κάποιου προβλήματος;
Αναλύστε συνοπτικά το πρόβλημα και την αιτία που το προκαλεί.
 

ΕΝΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΘΕΜΑ : ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
- Αμμοβολή
 (Δ.Ε., E.Q.T., Τ.Ε.Ε., Επ.Κ, Q.E.B.K, Ε.Ξ., Σ.ΕΔ.)
- Καπνός εργοστασίου ΔΕΗ
 (Δ.Ε., E.Q.T., Τ.Ε.Ε., Ο.Ε.Β.Κ, Ε.Ξ.)
- Καυσαέρια αυτοκινήτων
 (Δ.Ε., Τ.Ε.Ε. "εξωγενές νέφος", Ο.Ε.Β.Κ, Ε.Ξ., Ε.Οικ)
- Εκκαπνισμοί πλοίων  
  (Χάλαρης)
- Βαφές αυτοκινήτων
  (Χάλαρης)
- Ακτινοβολίες
  (Τ.Ε.Ε.)

ΥΔΑΤΑ
- Ρύπανση της θάλασσας από τα αστικό απόβλητα της Ερμούπολης,
 (ΔΕ, Ε.ΟΤ., Π.Αιγ., Τ.Ε.Ε, Επ.Κ, Ο.Ε.Β.Κ, Ε.Ξ., Σ.Ε.Δ., Σ.Ι.Τ., Ε.Οικ)
- Ρύπανση της θάλασσας από τα αστικό λύματα των παραθαλασσίων κοινοτήτων -     Ξενοδοχείων
 (Κ.Π., ΚΦ., Τ.Ε.Ε., Ε.Ξ.)
- Ρύπανση της θάλασσας από τα σκάφη
 (Κ.Π.., ΚΦ., Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Δ.)
 - Ρύπανση της θάλασσας από τα βιομηχανικό απόβλητα
 (ΔΕ, Τ.Ε.Ε., Επ.Κ, Ε.Ξ., Ε.Οικ)
- Διαρροή καυσίμων από την SECAVΙΝ
 (Τ.Ε.Ε., Επ.Κ, ΣΕΔ.)
- Μόλυνση υπογείων υδάτων από φυτοφάρμακα
 (ΔΕ, Π.Αιγ., Επ.Κ, Ε.Ξ., Σ.Ε.Δ.)
- Μόλυνση υπογείων υδάτων από βόθρους
 (Κ.Π., Ε.Ξ.)
ΕΔΑΦΟΣ
- Μόλυνση λόγω φυτοφαρμάκων
 (ΔΕ, Π.Αιγ. "πρώιμα Kηπευτικά", Τ.Ε.Ε. Επ.Κ, Ε.Ξ., Σ.Ε.Δ.)
- Απόβλητα (στερεά)
- Παραγωγή μεγάλου όγκου αποβλήτων (Δ.Ε, Κ.Π., ΚΦ. Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Δ.)
 - Μέτριος τρόπος αποκομιδής (Κ.Φ., Π.Αιγ., Ε.Ξ.)
 - Προβληματική διάθεση (Κ.Π., ΚΦ., Π.Αιγ., ΤΕΕ., Επ.Κ, Ε.Ξ., Σ.Ε.Δ.)
 - Ανυπαρξία συστήματος ανακύκλωσης (Δ.Ε., ΚΦ. - οι ίδιοι ανακυκλώνουν αλουμίνιο και γυαλί, Π.Αιγ., Επ.Κ, Ε.Ξ., Σ.Ε.Δ.)
 - Ανάγκη πρόβλεψης για την μελλοντική διάθεση των χρησιμοποιημένων καταλυτών των αυτοκινήτων
  (Χάλαρης)
 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
 . Παρθένες περιοχές
 - Ελλιπής προστασία ακτών και παρθένων περιοχών - απειλές από οικοδόμηση
  (ΔΕ, Τ.Ε.Ε. "ανεξέλεγκτη διάνοιξη δρόμων", ΣΕΔ.)
. Ποικιλία ειδών
 - Κίνδυνοι εξαφάνισης ειδών λόγω θήρας (Τ.Ε.Ε.)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  . Κατοικία
  -Απωθητικό περιβάλλον λόγω ερείπωσης τμημάτων του κέντρου της Ερμούπολης (Δ.Ε.)
  . Κοινόχρηστοι χώροι
  - Ανεπαρκείς (Κ.Π.., Τ.Ε.Ε., Ε.Ξ.)
  - Κακή φυσική κατάσταση. αδιαμόρφωτοι
   (Δ.Ε., Τ.Ε.Ε.)
  - Έλλειψη πρασίνου (Π.Αιγ., E.Ο.T., Επ.Κ.)
  - Κατάληψη από ψυγεία και τραπεζοκαθίσματα
   (Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Δ., Ε. Οικ.)
  - Καταστροφές κατά την διάρκεια οικοδομικών εργασιών
  (Σ.Ε.Δ.)
  - Έλλειψη δημοσίων αποχωρητηρίων
  (Σ.Ι.Τ.)
  . Χώροι αναψυχής
  - Χαμηλή ποιότητα
    (Τ.Ε.Ε)
 . Οχλούσες δραστηριότητες
 - Αμμοβολή
   (Ε.Ξ.)
 - Εργοστάσιο Δ.Ε.Η
   (Τ .Ε.Ε., Ε.Ξ.) 
 - Μονάδα αδρανών (Ε.Ο.Τ., Τ..Ε.) 
  -SECAVΙΝ (Ε.Ο.Τ.)
 - Κέντρα διασκεδάσεως
    (Δ.Ε., Τ-Ε.Ε., Σ.Ε.Δ.)
 - Λατομείο Κινίου
   (Τ .Ε.Ε.)
 - Χονδρεμπόριο στο κέντρο της Ερμούπολης
  (Δ.Ε., Ο.Ε.Β.Κ)
 . Θόρυβος
 - Από οχήματα, κυρίως μοτοσικλέτες
  (Δ.Ε., Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Δ.)
 - Από κέντρα διασκεδάσεως
  (Δ.Ε., Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Δ.)
 - Από Νεώριο (Επ.Κ)
. Κυκλοφορία και στάθμευση οχημάτων
- Ενόχληση από κυκλοφορία - κατάληψη κοινοχρήστων χώρων από σταθμευμένα   οχήματα
(Δ.Ε., Κ.Π., ΚΦ., Ο.Ε.Β.Κ, Σ.Ε.Δ.)
 - Ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης
 (Δ.Ε., ΚΦ., Επ.Κ, Ο.Ε.Β.Κ, Ε.Ξ., Σ.Ε.Δ., Σ.Ι.Τ.)
 - Δημιουργία συμφόρησης λόγω ακατάλληλης θέσης Λιμανιού
   (Χάλαρης)
 . Μέσα μαζικής μεταφοράς
  - Όχι ικανοποιητικά δρομολόγια
   (Δ.Ε., Κ.Π.., Ε.Ο.Τ., Π.Αιγ.)
  - Πεπαλαιωμένα μέσα (Τ.Ε.Ε., Επ.Κ, Ε.Ξ.)
 .Αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος (κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων) - προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 -Ελλιπής προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 (Δ.Ε., Π.Αιγ., Τ.Ε.Ε., Επ.Κ, Ο.E.BK., Ε.Ξ., Σ.Ι.Τ.,
 Ε.Οικ.)
 -Ακατάλληλες χρήσεις σε παραδοσιακά κτήρια
  (Χάλαρης)
 -Όχληση λόγω καλωδιώσεων
  (Τ.Ε.Ε.)
 -Εγκατάλειψη - ερείπωση παλαιάς Βιομηχανικής περιοχής
  (Δ.Ε., E.Ο.T.)
 -Αισθητική ρύπανση από επιγραφές
  (Δ.Ε.,   Π.Αιγ., Τ.Ε.Ε., Ε.Οικ.)
-Χρήση μη παραδοσιακών υλικών
 (Τ.Ε.Ε., Ο.Ε.Β.Κ)

Α2.
Από τα προβλήματα που εντοπίσατε παραπάνω, προσδιορίστε τα τρία σημαντικότερα, κατά σειρά προτεραιότητας ως προς την ανάγκη αντιμετώπισής τους:
Για εξαγωγή ενός γενικού συμπεράσματος, το κάθε αναφερόμενο πρόβλημα βαθμολογήθηκε με τρεις (3) βαθμούς εφ' όσον αξιολογήθηκε ως πρώτο, με δύο (2) βαθμούς εφ' όσον αξιoλoγήθηκε ως δεύτερο και με έναν (1) βαθμό εφ' όσον αξιολογήθηκε ως τρίτο. Ο παραπάνω τρόπος βαθμολόγησης έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ

1. Όχληση από κυκλοφορία και στάθμευση
2. Ατμοσφαιρική ρύπανση από βιομηχανία
3. Μόλυνση των υδάτων
4. Διαχείριση αποβλήτων
5. Ανεπάρκεια κοινοχρήστων χώρων
6. Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
7. Διατήρηση της φύσης
8. Ποιότητα - επάρκεια κατοικίας
9. Ανεπάρκεια μέσων μαζικής μεταφοράς
10. Οχλούσες δραστηριότητες στο λιμάνι
11. Μόλυνση του εδάφους (φυτοφάρμακα κλπ)17ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1323