Γαλησσάς, περιγραφή οικότοπου
Ημερομηνία Sunday, October 21 @ 13:30:46 UTC
Θέμα Σύρος


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝΝ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ.Διεύθυνση: Κλώνου & Κ.Στεφάνου 8,
841 00 - Ερμούπολη

Πληροφορίες:
Kωνσταντίνος Ιω. Καταγάς
Τηλέφωνο: 22810 79169
Fax: :22810 85509

Προς: ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΡΟΥ
Ερμούπολη, 03 - 09 - 2007
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 41321.
email:ddaskyk@otenet.gr
Όν. αρχείου: 29082007_apofddaskyk_1

Περιγραφή οικοτόπου

Σε απάντηση της από 19/07/2007 αίτησής σας και μετά από έλεγχο των σχετικών στοιχείων του ανάλογου φακέλου που τηρείται στην Υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε, ότι η παραπάνω 1820/2007 Πράξη Χαρακτηρισμού, επί εκτάσεως εμβαδού 21.888,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Γαλησσάς», Δήμου ?νω Σύρου, της νήσου Σύρου και απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, με στοιχεία 1,2,…,8,16,28,…,33,24,…,27,12,…,1 + 34,…36,36΄,41΄,34, κατέστη τελεσίδικος και ως εξής:

Η παραπάνω περιγραφόμενη έκταση η οποία είναι άλλης μορφής – αμμώδης έκταση με διαχρονικώς αναγνωρισμένα τα στοιχεία της μορφής αυτής (έδαφος αμμώδες, βλά-στηση τυπική των παράκτιων οικοσυστημάτων και των υγροτοπικών περιοχών, υγρασία κατά θέσεις, χωρίς στοιχεία αγροτικής δραστηριότητας), με μεμονωμένα άτομα δασικής βλάστησης (σχίνα) και τεχνητές δενδροστοιχίες αλμυρικιών που εγκαταστάθηκαν μετά το 1960 και μη δασικά φυτικά είδη που εμπίπτουν στο Π.Δ. 67/81 «περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κλπ.», έχει τεθεί οριστικά εκτός του πλαισίου προστασίας των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων, διότι δεν αποτελεί δάσος, δασική ή χορτολιβαδική έκταση του άρθρου 3, του Ν. 998/79, όπως αυτός τροποποιήθηκε και πλέον ισχύει με το Ν. 3208/03.

Για τα άτομα δασικής βλάστησης, όπου και όπως αυτά εμφανίζονται, ισχύει η ΔΑΔ 07/2000, σύμφωνα με την οποία είναι επιτρεπτή η τυχόν υλοτομία ή κλαδονομή μόνο μετά από σχετική άδεια.

Για την οριοθέτηση της κοίτης του υπάρχοντος τμήματος όμορου ρέματος, ισχύει η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 5 του Ν. 3010/25-04-02 και αρμόδια για την έγκριση και θεώρηση της οριοθέτησης είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων, όπου οι ενδια-φερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κωνσταντίνος Καταγάς
Δασολόγος

Ερμούπολη .......... / ........ / 2007

Η έκταση που χαρακτηρίσθηκε ως μη εμπίπτουσα στη Δασική Νομοθεσία με το Α.Π.έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, διότι είναι αμμώδης και δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο προστασίας του Ν.3208/2003, περιλαμβάνει ένα τμήμα Παράκτιου Οικοσυστήματος που περικλείεται από τη συνεχή γραμμή με κορυφές 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1 και είναι εμβαδού 11.750,00 τ.μ.. περίπου.
Το οικοσύστημα έχει προσαρμοσθεί στην ετήσια θερινή επιβάρυνση των παραθεριστών που δεν ξεπερνάει τις 40-45 ημέρες και ταυτόχρονα διατηρεί όλο το χρόνο τα χαρακτηριστικά ενός παραθαλάσσιου οικοσυστήματος το οποίο κατά τους χειμερινούς μήνες παρουσιάζει και τμήματα που κατακλίζονται και βαλτώνουν δημιουργώντας συνθήκες διατήρησης ειδών της χλωρίδας και της πανίδας που λόγω της τουριστικής ανάπτυξης μειώνονται δραματικά στις Κυκλάδες. Είναι σημαντικός τόπος αναπαραγωγής της πανίδας των παρακτίων οικοσυστημάτων και θεωρείται οικότοπος μεγάλης βιολογικής αξίας.
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας περιγραφής του συγκεκριμένου οικοτόπου.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω περιγραφές της έκτασης και επιβεβαιώσετε για την ανάγκη εφαρμογής πλαισίου προστασίας και διαχείρισης της περιοχής αυτής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τύπος: Παραθαλάσσιο οικοσύστημα αμμωθινών Γαλησσά.
Έδαφος: Αμμώδες με σχηματισμούς αμμωθινών.
Όμορες εκτάσεις
Δυτικά: Αμμώδης παραλία.
Ανατολικά: Οδός και αλλοιωμένα τμήματα ίδιας έκτασης που έχουν μετατραπεί κατά χρήση σε χώρο στάθμευσης.
Βόρεια: Εγκαταλημένη περιτοιχισμένη έκταση.
Νότια: Τμήμα της έκτασης που εμφανίζει μορφή αλλοίωσης από ανθρώπινη δραστηριότητα και αυτοκίνητα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΡΜΟΥ ΓΑΛΗΣΣΑ ν.ΣΥΡΟΥ 115141312111098765432

Κατηγορίες βλάστησης
Αμμόφιλη και Αλόφιλη βλάστηση αυτόχθονων ειδών

Βλάστηση
Αμμόφιλη βλάστηση: Medicago marina, Cakile maritima, Pladago coronopus, Medicago litoralis κ.ά. Αλόφιλη βλάστηση: Halimione portulacoides, Atriplex hastata, Juncus maritimus, Plantago coronopus, Frankenia hirsuta, Scirpus holoschoenus, Vitex agnus-castus, Cakile maritima, Limonium graecum, L. sinuatum, Allium staticiforme, Eryngium maritimum, Crithmum maritimum, Medicago marina, Beta vulgaris ssp. maritima, Glaucium flavum, Phleum arenarium, Cardopa-tum corymbosum κ.ά.

Κανένας από τους παραπάνω αναφερόμενους τύπους βλάστησης (αμμόφιλη, αλίφιλη) δεν συγκροτεί αντίστοιχες αμιγείς φυτοκοινωνίες, γεγονός που αποδεικνύει την έντονη υποβάθμιση της παράκτιας βλάστησης του νησιού λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων.

Ιδιαιτερότητα οικοσυστήματος
Προσαρμογή στις άλλες περιφερειακές της έκτασης ανθρώπινες δραστηριότητες και προσαρμογή στη θερινή πίεση.

Λόγοι διατήρησης οικοσυστήματος μέχρι σήμερα
1. Σεβασμός του χώρου από τους επισκέπτες.
2. Διεκδίκηση από το ελληνικό δημόσιο και ιδιώτες με συνέπεια τη μη οικοπεδική ή άλλη “αξιοποίησή”του.

Κίνδυνοι
Έντονη υποβάθμιση της παράκτιας βλάστησης και σταδιακή ή άμεση εξαφάνισή της λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων.
Κίνδυνος εξαφάνισης οικοτόπου.
Λόγοι διατήρησης του οικοτόπου στο διηνεκές
Διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των νησιών Αιγαίου και άλλων ευρωπαϊκών περιοχών.
Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τα διαλαμβανόμενα και προβείτε στις δικές ενέργειες.

O Διευθυντής Δασών Ν.Κυκλάδων
Kώστας Kαταγάς, Δασολόγος A’

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1275