Η Περιβαλλοντική Αποκατάσταση: Συστημική Προσέγγιση
Ημερομηνία Friday, October 12 @ 00:41:50 UTC
Θέμα Νησιά


Δελτίο  Τύπου

30 Σεπτ. 2007

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, συμμετέχον στην εθνική προσπάθεια περιβαλλοντικής αποκαταστάσεως των πληγεισών περιοχών της Πελοποννήσου, και ειδικώτερον του νομού Ηλείας, οργάνωσε την Κυριακή 30 Σεπτ. 2007 στο Μεγάλο Συνεδριακό της Νομαρχίας Ηλείας (Διοικητήριο Πύργου) Ημερίδα με την σύμπραξη του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως, με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Αποκατάσταση: Συστημική  Προσέγγιση».Στην Ημερίδα μετέσχε κλιμάκιο του Επιμελητηρίου (κ.κ. Μιχαήλ Δεκλερής, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ. και Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου) καθώς και οι Καθηγητές του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Θεοχάρης Ζάγκας και Πέτρος Γκανάτσας.  Την συζήτηση συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Dr Παντείου Παν/μίου, Πρόεδρος του Συλλόγου Περιβαλλοντικής Προστασίας Ζαχάρως.

Οι θέσεις του Επιμελητηρίου στο φλέγον θέμα, αντλούνται από την Eπιστήμη της Περιβαλλοντικής Αποκαταστάσεως (Environmental Restoration) και τη μεθοδολογία των Συστημάτων Μεγάλης Κλίμακος.  Σύμφωνα με τις θέσεις αυτές, άμεση προτεραιότητα έχει η ανόρθωση του ήθους βιωσιμότητος των πληγέντων κατοίκων με τη διάσωση και αποκατάσταση των αγροτικών οικισμών, τη διαφύλαξη του εθνικού τοπίου, του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών μνημείων.  Πρέπει να καταρτισθεί ενιαίο συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων με τη βοήθεια της ειρημένης επιστήμης, η εκτέλεση του οποίου δέον να ανατεθεί σε ad hoc συνιστωμένη και αυτοτελή Δημοσία Υπηρεσία με έδρα στην Πελοπόννησο. 

Η Υπηρεσία αυτή θα διαχειρισθεί όλες τις παρεμβάσεις αποκαταστάσεως και την οικονομική στήριξη αυτών.  Επικεφαλής της υπηρεσίας δέον να ορισθεί υψηλόβαθμο επαγγελματικό στέλεχος της δημοσίας διοικήσεως, τιθέμενον υπό την εποπτεία ειδικού Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.  Η στελέχωσή της θα γίνει διά της αποσπάσεως των καταλλήλων και ικανών διοικητικών υπαλλήλων.  Με την υπηρεσία αυτή δέον να συνεργασθούν όλοι οι ΟΤΑ Πελοποννήσου και οι εθελοντικές ιδιωτικές οργανώσεις οικονομικής βοηθείας κ.λπ.

Η κρατική αυτή Υπηρεσία δέον να αναλάβει, μεταξύ άλλων, την άμεση παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών υγείας, την εκτέλεση των αναγκαίων αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, την χαρτογράφηση και αναδάσωση δασών και δασικών εκτάσεων, την οριοθεσία και διαφύλαξη της γεωργικής γης, την αποκατάσταση της γεωργίας και του ζωικού κεφαλαίου, την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων, και την μελέτη και εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου διαχειρίσεως των υδάτων, τα οποία προδήλως θα επηρεασθούν από τις καταστροφές.  

Το Σχέδιο βοηθείας δεν πρέπει να παραλείψει την ψυχολογική στήριξη ευπαθών ατόμων, οικογενειών και ομάδων, καθώς και ειδικά μέτρα στηρίξεως των ενδεών οικογενειών.  Βασική προϋπόθεση επιτυχίας του σχεδίου είναι η αποτελεσματική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και οπωσδήποτε η έγκυρη πληροφόρηση και ενεργοποίηση των πολιτών. 

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι οι μεγάλες οικολογικές καταστροφές είναι πράγματι εθνικές καταστροφές, που πρέπει και μπορούν να αντιμετωπισθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, δηλ. με ενιαίο σχέδιο και ελεγχομένη εκτέλεση, πάντοτε επί τη βάσει των υποδείξεων της επιστήμης της περιβαλλοντικής αποκαταστάσεως.  Μεμονωμένες, ασυντόνιστες και αυτοσχέδιες παρεμβάσεις θα αποτύχουν και η αποτυχία, μερική ή ολική, άγει εις εθνικήν υποβάθμιση. 

Για την αποκατάσταση των καμένων δασών θα πρέπει να χαρτογραφηθούν λεπτομερώς οι πληγείσες εκτάσεις έτσι ώστε να ιεραρχηθούν οι εκτάσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η τεχνητή αναδάσωση.  Κατά τον ίδιο τρόπο, με τη μέθοδο της χαρτογράφησης και ιεράρχησης από πλευράς πλημμυρικού κινδύνου, θα πρέπει να καθορισθούν και οι εκτάσεις στις οποίες πρέπει απαραιτήτως να εκτελεσθούν αντιπλημμυρικά έργα.  Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε λόγω της αδυναμίας μας να επέμβουμε σε ολόκληρη την καμμένη έκταση χάριν οικολογίας και οικονομίας. 


Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
Καλλιδρομίου 30 & Ζωοδόχου Πηγής, Εξάρχεια 11473 ΑΘΗΝΑ
τηλ/φαξ: 210-3823.850
email: decleris@environ-sustain.gr    http://www.environ-sustain.gr/16ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1247