Πρωτοβουλίες για τις πυρκαγιές
Ημερομηνία Sunday, September 30 @ 15:56:45 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα
Ο Οργανισμός ΔΗΩ προσπαθώντας να συμβάλλει από την πλευρά του, στο θέμα το πυρκαγιών και των επιπτώσεων τους στους ανθρώπους της περιοχής, τις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον, δραστηριοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, συνεχίζει και σήμερα και αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι θα παρεμβαίνει με ενέργειες και δράσεις προς όλες τις κατευθύνσεις σε βάθος χρόνου.

Οι ενέργειες τις οποίες ο Οργανισμός ΔΗΩ ήδη ξεκίνησε από τις πρώτες ώρες της καταστροφής να υλοποιεί, αφορούν στην ανακούφιση των πληγέντων βιοκαλλιεργητών, στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, στην επαναφορά της ζωής στις πληγείσες περιοχές:

Απαλλάσσονται κάθε οικονομικής επιβάρυνσης, αναφορικά με το κόστος πιστοποίησης, όλοι οι πυρόπληκτοι που υπέστησαν ολοκληρωτική ζημία, ενώ για τους υπόλοιπους θα χορηγείται έκπτωση ανάλογη με το ποσοστό της ζημίας που έχουν υποστεί. Η απόφαση αυτή ξεκινάει και περιλαμβάνει τις χρεώσεις του 2007 αλλά θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, μέχρις ότου οι συγκεκριμένες καλλιέργειες επανέλθουν στο στάδιο της παραγωγής.

Σε όλους τους πυρόπληκτους, εκδίδονται άμεσα και χωρίς καμία οικονομική απαίτηση, όλα τα έγγραφα πιστοποίησης αλλά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της βιολογικής καλλιέργειας, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά τόσο από τον ΕΛΓΑ όσο και από τα Π.Σ.Ε.Α.

Για όσους πυρόπληκτους αγρότες επιθυμούν να ξεκινήσουν τώρα για πρώτη φορά την βιολογική καλλιέργεια, θα είναι εντελώς δωρεάν ο πρώτος χρόνος ένταξης τους, ενώ για τα επόμενα χρόνια θα γίνουν ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να καλυφθεί από ειδικά κονδύλια το κόστος πιστοποίησης.

Έχουν γίνει σειρά ενεργειών προς τους αρμόδιους φορείς, ώστε να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα η ένταξη των πληγέντων βιοκαλλιεργητών στα προγράμματα βιολογικής γεωργίας, τόσο για την συνέχιση των επιδοτήσεων, όσο και την διατήρηση του σταδίου των εκμεταλλεύσεων.

Αποφασίστηκε η μεταφορά πολλών δραστηριοτήτων του Οργανισμού για τα επόμενα χρόνια (εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκδρομές κλπ) στις περιοχές που έχουν πληγεί, ώστε με τις ενέργειες αυτές να ενισχυθούν κοινωνικά και οικονομικά.

Για την περαιτέρω ενίσχυση των περιοχών που έχουν πληγεί θα γίνει ιδιαίτερη προβολή και προώθηση των βιολογικών προϊόντων των περιοχών αυτών, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την καταστροφή. Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε να συνδράμουν οι εμπορικές εταιρείες βιολογικών προϊόντων και οι καταναλωτές.

Ο Οργανισμός μας θα οργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις και θα συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης που οργανώνονται από τους αρμόδιους φορείς, μεταφέροντας πληροφόρηση στους βιοκαλλιεργητές. Ακόμη θα συνεισφέρει με ενέργειες εθελοντικής δασοπροστασίας για την αποκατάσταση των καμένων καλλιεργειών και δασικών χώρων.

Καλούμε επίσης όλους τους βιοκαλλιεργητές να βοηθήσουν στο μέτρο των δυνάμεων τους, όλους τους συναδέλφους τους (και όχι μόνο) με την παροχή είτε προσωπικής εργασίας είτε ειδών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

Γνωρίζουμε ότι ήδη έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες από πολλούς βιοκαλλιεργητές άλλων περιοχών της Ελλάδας προς τις πληγείσες περιοχές. Οι ενέργειες μας αυτές καθώς και άλλες μικρότερης ή μεγαλύτερης σπουδαιότητας θα έχουν διάρκεια χρόνου, θα συνεχιστούν όσο υπάρχει ανάγκη και έως την αποκατάσταση του λαβωμένου οικολογικού και κοινωνικού ιστού των πολύπαθων περιοχών.

Για τον Οργανισμό ΔΗΩ
Σπύρος Σγούρος
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γεν. Διευθυντής
Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2007

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1224