ΕΚΚΕ, ανακοίνωση από την Ομάδα Περιβάλλοντος
Ημερομηνία Friday, September 28 @ 22:20:02 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ομάδα Περιβάλλοντος

Προς: Πίνακα Αποδεκτών
Αρ. Πρωτ.: 702/32
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ομάδα Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους Φορείς και άτομα, ότι το υλικό των ερευνών, μελετών και συνολικού έργου της κατά τα τελευταία έτη είναι προσβάσιμο, σε συνοπτική μορφή, στην «Περιβαλλοντική Γωνιά» στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΚΚΕ, στη διεύθυνση: http://www.ekke.gr/estia

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη «σελίδα» μας υπάρχουν:

Βάση δεδομένων: α) για τους Φορείς που έχουν σχέση με το Περιβάλλον (επιμέρους ενημέρωση 2003), β) για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ενημέρωση 2006), γ) για τις Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που σχετίζονται με τους «Ελεύθερους Χώρους». Θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε) όπως στην κατηγορία «Ερευνητικά Προγράμματα» Πρόγραμμα LIFE: «Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη» υπάρχει διαθέσιμο για αντιγραφή το Εγχειρίδιο - Οδηγός Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής & Εκπαίδευσης: «Ο ποταμός Ευρώτας χθες, σήμερα, αύριο» (νέο).

Eπιπλέον στην κατηγορία «Περιβαλλοντικές Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) τα παρακάτω βιβλία:
α) «Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές» της Θ. Λαζαρέτου και
β) «Προδιαγραφές μελετών διαχείρισης περιβάλλοντος οικολογικά ευαίσθητων περιοχών» του Γ. Καρέτσου (2002),

α) «Βασικές αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά της διαχείρισης» του Σ. Σφενδουράκη και
β) «Η επιστήμη της Οικολογίας και η διαχείριση - προστασία του περιβάλλοντος» του Κ. Κορφιάτη (2002),

«Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Δίκαιο» της Θ. Λαζαρέτου (2002),
«Ομαδικές Περιβαλλοντικές δραστηριότητες, σχέδια εργασίας και συνεργασία (Οδηγός - βοήθημα για νέους και συμβούλους ομάδων)» του Μ. Μιχαηλίδη (2003),
«Περιβαλλοντικές μελέτες: Οδηγοί δράσης/βοήθημα για νέους» του Γ. Βαβίζου και της Κ. Ζαννάκη (2006) (νέο).

Στην κατηγορία «Φιλοξενούμενες - Εκδόσεις» είναι διαθέσιμα για αντιγραφή (download) τα βιβλία:
«Το Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος», του Δρ. Θεόδωρου Σ. Κουσουρή, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.
«Βιώσιμη Ανάπτυξη με την Περιβαλλοντική Αγωγή», Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Μεσολόγγι 1997. Geneva Green Guide - UNEP.
«Διαχείριση Απορριμμάτων - Η Ευθύνη της Πολιτείας και των Πολιτών», Πρακτικά Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων (Π.Ο.Σ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), 3-12-2003.
«Η Λειτουργία Ειδικών Κριτηρίων Περιβαλλοντικής Προστασίας στις Διαδικασίες Χωροθέτησης Έργων και Παραγωγικών Δραστηριοτήτων», Διδακτορική διατριβή που εκπόνησε ο δρ. Πολιτικός Μηχανικός Δημήτρης Τσίρος, 2001.
«Πράσινο Επιχειρείν» του Ιωάννη Ζήση. Έκδοση: Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚΟ.), Χρηματοδότηση Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Αθήνα 2004.
«Precaution from Rio to Johannesburg: Proceedings of a Geneva Environment Network roundtable», United Nations Environment Programme for the Geneva Environment Network with the financial support of the Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape.
«Natura Σπερχειού Μαλιακού - Πράσινη Αμφικτυονία», ΜΚΟ «Σόλων» Πρακτικά Διημερίδας, 16-17 Απριλίου 2004 Συνεδριακός χώρος Ε.Β.Ε Λαμία Όθωνος 3.
«Οδηγός Διαχείρισης & Ανάδειξης Κοιλάδας Σπερχειού & Μαλιακού Κόλπου: Πράσινη Συναίνεση», Πρόγραμμα Natura, Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ "Σόλων".
«Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής», ΜΚΟ «Σόλων για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό στον 21ο αιώνα».
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Παύλος Κοσμίδης, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (1995-2003), Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής.
«Ο Μαλιακός με θέα: τη μυθολογία, την ιστορία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, Εισηγήσεις Σεμιναρίων Π.Ε., Στυλίδα Μάρτιος 2005.
«Η Νομοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (από την ίδρυση του Θεσμού μέχρι σήμερα)», Ιωάννης Ε. Μπότσαρης, Αγρίνιο 2006 (νέο).
«Η Αντισεισμική Προστασία στην Ελληνική Πραγματικότητα», Πρακτικά Ημερίδας (11/5/2006) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων (Π.Ο.Σ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Ξεν. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Καλαμάτα (νέο).

Στην ενότητα «Συνεργασίες-Φιλοξενία» περιέχονται άρθρα, δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια, ανακοινώσεις από συνεργαζόμενους Φορείς-άτομα, σχετικά με:
α) Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και β) Γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα, όπως:
«Η Συστημική Σκέψη και Πράξη (Systems Thinking, Systems Practice) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Και την Αγωγή Υγείας», ΥΠ.Ε.Π.Θ. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθηνών, Μάρτιος 2005 Αθήνα. Εισηγήσεις εκδήλωσης «Το Πρωτόκολλο του Κιότο - Μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την απασχόληση», ΓΣΕΕ - Greenpeace, ATTAC Ελλάς, 16 Φεβρουαρίου 2005 Αμφιθέατρο ΓΣΕΕ.
«Ελληνικοί Υδάτινοι Πόροι: Μια Ρεαλιστική Προσέγγιση» Εισηγήσεις Συνεδρίου, 16 Μαΐου 2005, Ξενοδοχείο Divani Caravel.
«Η Συμβολή της Γεωμυθολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Εισήγηση του Dr. rer. nat. Ηλία Δ. Μαριολάκου στο Συνέδριο του Κ.Π.Ε. Στυλίδας Υπάτης, 1-4/2/2001.
«Οι Έριδες μεταξύ των Θεών στην Ελληνική Μυθολογία. Μία Γεωμυθολογική - Φυσικογεωλογική Προσέγγιση», Εισήγηση του Dr. rer. nat. Ηλία Δ. Μαριολάκου, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 21 Νοεμβρίου 2005.
«Φράγματα Ανάσχεσης Χειμαρρικής Ροής», Ομιλία του Μανώλη Γλέζου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 26 Μαΐου 1997.
«Η Ψηφιακή Φωτογραφία σαν μέσο Καταγραφής Δράσεων στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Γκλιάος Κωνσταντίνος, δάσκαλος, Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.
«Εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση (Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία)», Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λευκάδα, 10-20 Ιουλίου 2007 (νέο).

Στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιέχονται:
«Κατάλογοι, ταινιών και video, Εκπαιδευτικού Οπτικοακουστικού Υλικού» το οποίο παρέχουν: α) Υπ. Πολιτισμού, β) η Νέα Ελληνική Τηλεόραση (ΝΕΤ)
Εκδόσεις ΠΕΕΚΠΕ:
«Βασικά Κείμενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»: [διαθέσιμα για ανάγνωση ή/και αντιγραφή (download)] α) «Η Χάρτα του Βελιγραδίου», β) «Η Διακήρυξη της Τιφλίδας», γ) «Η Διάσκεψη της Μόσχας», δ) «Το Κεφάλαιο 36 της Ημερήσιας Διάταξης 21 (Agenda 21)».

«Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» περιοδικό της ΠΕΕΚΠΕ [Τεύχη 1 έως 22 διαθέσιμα για αντιγραφή (download)].
«?κρως ΕκπαιδευτΟΙΚΟ» Ατάκτως εκδιδόμενο περιοδικό του παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ [Τεύχη 1 έως 22 διαθέσιμα για ανάγνωση ή/και αντιγραφή].
«Συλλογή των Ελληνικών Βιβλίων, των Διδακτορικών Διατριβών & του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχει γραφεί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (2η εμπλουτισμένη έκδοση)».
Υπερσύνδεση με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής (Κε.Π.Α.) του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την περιοδική έκδοση του Κέντρου:
«Περιβαλλοντική Αγωγή - Θέματα και Προβληματισμοί» (τεύχη σε .pdf & .doc).
στην «Παραλαβή Αρχείων» υπάρχει διαθέσιμο για ανάγνωση/αντιγραφή το "Ευρετήριο (κατάλογος) των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών - Περιβαλλοντικών Οργανώσεων" (ΜΚΟ-ΠΟ, ενημέρωση 2006 στοιχεία ταυτότητας των οργανώσεων").

Ο Δ/ντης του ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, Καθ. Θωμάς Μαλούτας.
Ο υπεύθυνος της Ομάδας Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, Κων/νος Τσακίρης

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1220