Κανόνες βιωσίμου συμπεριφοράς του πολίτου
Ημερομηνία Sunday, February 19 @ 12:24:37 UTC
Θέμα Νησιά


του Μιχαήλ Δεκλερή

Αν η δόμηση βιώσιμου κράτους απαιτεί ικανό χρόνο, η διάπλαση βιώσιμου συμπεριφοράς του υπευθύνου πολίτου μπορεί και πρέπει να αρχίση από τώρα. Είναι χρήσιμο, λοιπόν, οι κανόνες βιώσιμου αναπτύξεως να απλοποιηθούν σε πρακτικές οδηγίες, ως κατωτέρω.1. Δημόσια Οικολογική Τάξη
Η ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων του είναι το πρώτο καθήκον του κράτους. Η οικολογική ευταξία είναι ευθύνη του. Δεν προκύπτει αυτομάτως. Οποιαδήποτε και αν είναι η ιδιότητα σου, σέβου την ευταξία αυτή. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει ελευθερία, αλλά εντροπία, δηλ. καταστροφή.


2. Βιωσιμότης
Διαφύλαξε το φυσικό κεφάλαιο της Χώρας και χρησιμοποίησε με φειδώ τους πόρους του. Εκείνο είναι αναντικατάστατο και αυτοί περιορισμένοι. Καμμιά τεχνολογία δεν μπορεί να παραγάγη υποκατάστατα τους από το μηδέν. Η φύση δεν έχει μόνον χρησιμότητα. Είναι η ίδια η ζωή. Μην την καταστρέφεις με τα έργα σου, μικρά ή μεγάλα. Διαφύλαξε την για τα παιδιά σου και τα παιδιά των παιδιών σου.


3. Φέρουσα Ικανότης
Μη βιάζης και μη κλονίζης την ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων συστημάτων. Όλα έχουν όρια αντοχής. Ζήτησε να τα μάθης και μην τα υπερβαίνης.


4. Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Όπου έχεις βλάψει το περιβάλλον, διόρθωσε το λάθος σου και αποκατάστησε την βλάβη. Χρειαζόμαστε ακέραιο το φυσικό περιβάλλον και η ελάττωση του υπονομεύει την αναγκαία ισορροπία.


5. Βιοποικιλότης
Όλα τα έμβια είδη συμβάλλουν στην ισορροπία του περιβάλλο¬ντος. Ο αριθμός τους είναι ο αληθινός πλούτος της Χώρας. Διατήρησε τον υψηλό και μην τον μειώνης, διότι, έτσι, αποσταθεροποιής τα οικοσυστήματα.


6. Κοινή Φυσική Κληρονομιά
Η καρδιά της φύσεως είναι η πηγή και το απόθεμα της ζωής. Είναι για τούτο ιερή και ανήκει σ' όλους.


7. Ευπαθή Οικοσυστήματα
Ωρισμένα μέρη της φύσεως -τα πιο ενδιαφέροντα- είναι ευαίσθητα και ευπαθή. Η συμβίωση με αυτά απαιτεί ηυξημένη προσοχή.


8. Χωρονομία
Δεν νοείται διαφύλαξη φυσικού κεφαλαίου ούτε φειδώ στην χρήση των πόρων χωρίς ορθολογική χωροταξία. Πρέπει να υ¬πάρχει τάξη στις ανθρώπινες δραστηριότητες για να μη συγκρούονται και καταστρέφουν το περιβάλλον. Ο σχεδιασμός αυτός είναι το πλαίσιο ασφαλείας και διατηρεί την ελευθερία σου. Πρέπει να είναι σεβαστός.


9. Πολιτιστικό Περιβάλλον
Η πολιτιστική κληρονομιά είναι το έρμα του ανθρώπου. Προστατεύοντας την διατηρείς την εθνική σου ταυτότητα και την συνέχεια του πολιτισμού σου.


10. Αστικό Περιβάλλον
Η πόλη είναι το κατ' εξοχήν ανθρώπινο ενδιαίτημα. Ο πολιτισμός ξεκινά από την πόλη. Η πόλη είναι κοιτίδα του πολιτισμού. Σήμερα η πόλη υποκύπτει στην εντροπία και αποσυντίθεται. Σώσε την πόλη. Αγωνίσου για βιώσιμο αστικό περιβάλλον.


11. Φυσικό Κάλλος
Η φύση δεν έχει μόνο πόρους. Εχει και κάλλος. Η γεωμορφολογία της φύσεως συνδυάζει το κάλλος αυτό με την λειτουργικότητα. Δεν νοείται ανθρώπινη τέχνη που καταστρέφει την ομορφιά της φύσεως. Σέβου το κάλλος της φύσεως και την αισθητική του τοπίου και προσάρμοσε σ' αυτό τα έργα σου, μικρά ή μεγάλα.


12. Οικολογική Συνείδηση
Μην περιμένεις την σωτηρία του περιβάλλοντος μόνο από το κράτος. Έχεις και συ ευθύνη. Κάνε και συ το καθήκον σου. Πληροφορήσου, ανάπτυξε οικολογική συνείδηση και δώσε την γνώμη σου, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, μόνος ή οργανωμένος. Να επαγρυπνείς, να υπερασπίζεσαι τη φύση και, όπου χρειάζεται, να ενεργοποιείς την δικαστική προστασία.
(πηγή: Ο δωδεκάλογος του περιβάλλοντος, Μιχαήλ Δεκλερή, Εκδόσεις Σάκκουλα, 1996, Αθήνα)

 4ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=116