Σχέδιο νόμου που επανακαθορίζει τον αιγιαλό στα 30 μέτρα
Ημερομηνία Saturday, February 18 @ 18:58:53 UTC
Θέμα Νησιά


του Β. Χιώτη

Σημαντικές τροποποιήσεις στην οριοθέτηση του αιγιαλού σε ολόκληρη τη χώρα επιφέρει σχέδιο νόμου που προετοιμάζεται αυτή την περίοδο από το υπουργείο Οικονομίας, σε μια προσπάθεια οριστικής διευθέτησης των αυθαιρεσιών που έχουν συσωρρευθεί στις ακτές και στις παραλίες από την ασυντόνιστη λειτουργία παράλληλων δημόσιων φορέων επί δεκαετίες.Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που επεξεργάστηκε ειδική επιτροπή που συγκρότησε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Π. Δούκας πριν από έναν χρόνο και τις οποίες παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα», ο αιγιαλός και οι παρόχθιες ζώνες σε λίμνες και ποτάμια θα επανακαθοριστούν ως το καλοκαίρι του 2006, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα νομιμοποίησης των κτισμάτων στις παραλίες σε όσους κατέχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, καθώς και σε όσους δεν κατέχουν τίτλους αλλά θα δηλώσουν πρόθυμοι να ακολουθήσουν μια ειδική διαδικασία που θα υποδείξει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. Το νομοσχέδιο αυτό θα δοθεί σε διαβούλευση από τους αρμόδιους φορείς στις αρχές του 2006 και αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες διαμαρτύρονται ήδη για την ανεξέλεγκτη καταπάτηση των ελληνικών ακτών. Από την άλλη πλευρά όμως, αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της πολιτείας ύστερα από δεκαετίες για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο νομιμότητας στον αιγιαλό, παρά το γεγονός ότι είναι αναγκασμένη να αποδεχθεί τις αυθαιρεσίες του παρελθόντος, επιβραβεύοντας για μία ακόμη φορά όσους παρανόμησαν και κατέλαβαν αυθαίρετα δημόσια περιουσία.
H επιτροπή που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας το φθινόπωρο του 2004 με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων υπουργείων, υπό την προεδρία του παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Δ. Χειμώνα, ξεκίνησε το έργο της με μια πολύ απλή παραδοχή: οι καταπατήσεις του αιγιαλού σε ολόκληρη τη χώρα είναι τόσο πολλές που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μια συνολική διαδικασία κατεδαφίσεων και απαλλοτριώσεων, έτσι ώστε να αποκατασταθούν πλήρως η ακτογραμμή και η απρόσκοπτη επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα. Υστερα από 12 μήνες μελετών και έρευνας λοιπόν, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν η νομιμότητα στις ακτές και στις παραλίες της χώρας θα πρέπει να ξεκινήσουν ταυτόχρονα μια διαδικασία νομιμοποίησης των κτισμάτων που βρίσκονται στα σημεία αυτά και η ολοκληρωμένη δορυφορική χαρτογράφηση του αιγιαλού που θα απαγορεύει στο εξής κάθε νέα απόπειρα καταπάτησης και αυθαίρετης δόμησης. Για να καταστεί εφικτή αυτή η προσπάθεια, κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το μήκος του αιγιαλού από τα 50 μέτρα από την παραλία που είναι σήμερα στα 30 μέτρα, που κατά περίπτωση θα αυξομειώνεται, ενώ η ηλεκτρονική χαρτογράφηση που θα ακολουθήσει και θα περιλαμβάνει πλέον και τα νόμιμα κτίσματα τα οποία θα παρεμβάλλονται θα αποσταλεί στους γενικούς γραμματείς των Περιφερειών, ώστε να ξεκινήσει στη συνέχεια μια διαδικασία καταγραφής που δεν θα μπορεί πλέον να παραβιαστεί.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ως τον Φεβρουάριο του 2006, για να αρχίσει να εφαρμόζεται έξι μήνες μετά, και στις διατάξεις του, όπως έχουν διαμορφωθεί ως σήμερα, θα προβλέπει:

* Ως αιγιαλός θα ορίζεται στο εξής η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες πλην συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων, εφόσον αυτή έχει ύψος μικρότερο από 30 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας (ως σήμερα ο αιγιαλός καθοριζόταν από τη μέγιστη ανάβαση των χειμερίων κυμάτων, φθάνοντας και τα 50 μέτρα).

* H προστασία του αιγιαλού κρίνεται αναγκαία για την ελεύθερη και ακώλυτη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ξηράς και θάλασσας. Προβλέπεται όμως ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις.

* Στον αιγιαλό, στην παραλία ή στην όχθη και στην παρόχθια ζώνη απαγορεύεται η κατασκευή κτισμάτων και εν γένει κατασκευών παρά μόνο για την επιδίωξη των σκοπών που προβλέπει ο νόμος και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου. Αναγνωρίζονται όμως οι τίτλοι ιδιοκτησίας όσων ήδη κατέχουν κτίσματα στον αιγιαλό από προηγούμενα έτη, πλην ακραίων περιπτώσεων, για τις οποίες θα κινηθούν διαδικασίες απαλλοτρίωσης.

* Για τον καθορισμό του αιγιαλού δημιουργείται βάση γεωγραφικών δεδομένων και καταρτίζονται μητρώα αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν τη διαχείριση και την εκμετάλλευση των ζωνών αυτών. Για την οριοθέτηση του αιγιαλού θα χρησιμοποιηθούν έγχρωμοι, ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες, οι οποίοι θα είναι εξαρτημένοι από το ενιαίο κρατικό σύστημα αναφοράς συντεταγμένων, θα απεικονίζουν παράκτια ζώνη πλάτους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτή και θα παρέχουν υψομετρικές πληροφορίες.

* Κατά την οριοθέτηση του αιγιαλού, δεν μπορούν να περιληφθούν κτίρια ή κτίσματα εντός της ζώνης του, εφόσον γίνει διάβρωση της ακτής πριν από την οριοθέτηση και τα κτίρια ή κτίσματα είχαν ανεγερθεί πριν από τη διάβρωση και εκτός του τμήματος μέχρι του οποίου έφθανε άλλοτε η θάλασσα κατά τις μεγαλύτερες αλλά συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. Τέτοιου είδους κτίσματα δύνανται να απαλλοτριωθούν, ενώ όλα όσα δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία μπορούν να νομιμοποιηθούν.

H εφαρμογή του νόμου θα αρχίσει εντός τεσσάρων μηνών μετά την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που θα ακολουθήσει, από τις γενικές γραμματείες Περιφερειών αλλά και από τις κτηματικές εταιρείες του Δημοσίου. Θα ληφθούν επίσης υπ' όψιν η γεωμορφία και κυρίως οι κλίσεις του εδάφους, η μορφολογία του πυθμένα, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και η ύπαρξη τεχνικών έργων.

Σε περίπτωση εξάλλου που διαπιστώνεται ότι η καθορισθείσα οριογραμμή του αιγιαλού διαφέρει ουσιωδώς από το πραγματικό όριο του αιγιαλού, θα είναι δυνατόν να επανακαθορίζεται η οριογραμμή του αιγιαλού, είτε αυτεπαγγέλτως από την Κτηματική Υπηρεσία είτε και έπειτα από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της απόφασης καθορισμού του αιγιαλού.
(πηγή: Το ΒΗΜΑ, 04/12/2005)4ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=111