Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών
Ημερομηνία Monday, August 27 @ 21:22:26 UTC
Θέμα Νησιά


Ελληνικό δίκτυο μικρών νησιών: 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Ύδρα 1-3 Σεπτεμβρίου 2007

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2007.
09.00 – 09.30 Προσέλευση Εγγραφή Συνέδρων
09.30 - 10.00 Χαιρετισμοί
Μητροπολίτης Ύδρας κκ ΕΦΡΑΙΜ
Ιωάννης Μίχας Νομάρχης Πειραιά και Νήσων
Κωνσταντίνος Γ. Αναστόπουλος. Δήμαρχος Ύδρας
Αναστάσιος Αλιφέρης Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΥ.Ν.Δ.Κ.Ε.
Ελευθέριος Σάββα Κεχαγιόγλου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

Πρωινή Συνεδρία
10.00 – 11:30 Αγροτική Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος
Προεδρεύων: Ιωάννης Αργυρός Πρόεδρος Κοινότητας Μαθρακίου

10.00 – 10.10 Εισαγωγικά σχόλια από προεδρεύοντα
10.10 - 10.25 Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μ.Κ.Ο: Μεσόγειος SOS

10.25 – 10.40 Αγροτουρισμός.
Ντίνος Κιούσσης. Δημοσιογράφος. Υπεύθυνος Σύνταξης Τουρισμός – Καθημερινή.
10.40 – 10.55 Αλιεία – Μικρά Νησιά.
Γεώργιος Σπύρου. European Commission
Principal Administrator. DG Fish and maritime Affairs. Unit C3 Greece and Cyprus
10.55 – 11.30 Ανοιχτή συζήτηση – Ερωτήσεις Απαντήσεις
11:30 – 12.00 Διάλειμμα - Αναψυκτικά

12.00 – 13.30 Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως / Νέες Τεχνολογίες
Προεδρεύων: Ιωάννης Αθανασίου. Πρόεδρος Κοινότητας Αγκιστρίου
12.00 – 12.10 Εισαγωγικά σχόλια από προεδρεύοντα
12.10 – 12.25 Δημοσιογράφος
12.25 – 12.40 Δρ. Κων/νος Μακρόπουλος. Δ/ντής Τμήματος Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
12.40 – 12.55 Διαδικτυακό Δίκαιο, Δρ. Αικατερίνη Τσάκωνα
12.55 – 13.30 Μελέτη καταγραφής Σημερινής Κατάστασης, Ιορδάνης Τόκογλου. Συνεργάτης ΕΔΜΝ
13.30 – 17.00 Ανοιχτή συζήτηση – Ερωτήσεις Απαντήσεις

Απογευματινή Συνεδρία - Ομάδες εργασίας
17.00-19.30 Α Ομάδα Αγροτική Ανάπτυξη / Προστασία Περιβάλλοντος (Αίθουσα Α)
Προεδρεύων: Μπενέτος Σπύρου, Δήμαρχος Λειψών

17.00 – 17.05 Εισαγωγικά σχόλια από προεδρεύοντα
Μπενέτος Σπύρου. Δήμαρχος Λειψών
17.05 - 17.10 Εισαγωγικά σχόλια από προεδρέυοντα πρωινής συνεδρίας
Ιωάννης Αργυρός. Πρόεδρος Κοινότητας Μαθρακίου
17.10 – 18.15 Ανοιχτή συζήτηση – Τοποθετήσεις από συμμετέχοντες: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, WWF, GREENPEACE, ΜΚΟ Αρχίλοχος,

18.15 – 18.30 Διάλειμμα - Αναψυκτικά

18.30 – 19.30 Ανοιχτή συζήτηση – Τοποθετήσεις από συμμετέχοντες

17.00-19.30 Β Ομάδα Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως / Νέες Τεχνολογίες (Αίθουσα Β)
Προεδρεύων: Αναστάσιος Αλιφέρης, Δήμαρχος Τήλου
17.00 – 17.05 Εισαγωγικά σχόλια από προεδρεύοντα.
Αναστάσιος Αλιφέρης, Δήμαρχος Τήλου
17.005 – 17.10 Εισαγωγικά σχόλια από προεδρέυοντα πρωινής συνεδρίας
Ιωάννης Αθανασίου. Πρόεδρος Κοινότητας Αγκιστρίου
17.10 – 18.15 Ανοιχτή συζήτηση – Τοποθετήσεις από συμμετέχοντες

18.15 – 18.30 Διάλειμμα – Αναψυκτικά

18.30 – 19.30 Ανοιχτή συζήτηση – Τοποθετήσεις από συμμετέχοντες:
Γ. Τυρλής Γεν. Γραμματέας Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Δρ. Μάρκος Μποναζούντας εταιρεία EPSILON, εκπρόσωποι νεολαιών,
19.30-20.00 Συμπεράσματα Ελένη Παναγή. Δήμαρχος Χάλκης

______________________________________________________________________________ Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ) (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία) συστάθηκε από Εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης μικρονησιωτικών Δήμων, από κοινωνικούς φορείς των μικρών νησιών και από ιδιώτες. Στόχος και όραμα του Δικτύου είναι η άρση της απομόνωσης και του κάθε είδους αποκλεισμού των νησιών αυτών, μέσω της αειφόρου ανάπτυξής τους.
Το Δίκτυό μας συμμετέχει ως ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Μικρών νησιών (European Small Islands Federation- ESIF), που συνολικά αριθμεί εκπροσώπους εννέα (9) κρατών (Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ην. Βασίλειο- Σκωτία, Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία και Φινλανδία).
Όπως προαναφέρθηκε στόχος του ΕΔΜΝ είναι η αειφόρος ανάπτυξης τους με σεβασμό και αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών, αναφορικά με το περιβάλλον , τον πολιτισμό, και την αρχιτεκτονική τους.
Μέσα για την επίτευξη του στόχου: Η ανασύνθεση του κοινωνικού ιστού κάθε νησιού και η εμπέδωση και διατήρηση της Κοινωνικής Συνοχής τους.
Ο σχεδιασμός – διαμόρφωση – υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπούς Υπερεθνικούς Οργανισμούς)
. Η προώθηση αναπτυξιακών επενδύσεων στα Μικρά Ελληνικά Νησιά κάθε μορφής και περιεχομένου (Δημόσιες επενδύσεις, Ιδιωτικές Επενδύσεις, Μικρά Σχήματα, ΣΔΙΤ κλπ) ενόψει μάλιστα, της Δ Προγραμματικής Περιόδου και με κοινές κατευθύνσεις, όπως διατυπώθηκαν και από την αρμόδια επίτροπο κα D.Hubner το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης και προώθησης για την ανάπτυξη των μικτών επιχειρηματικών επενδυτικών σχημάτων στα πλαίσια της συνεργασίας Δημοσίου και ιδιωτικού τομέας (Σ.Δ.Ι.Τ.) Τέτοια σχήματα είναι δυνατόν να προωθήσουν λύσεις σε ουσιαστικά προβλήματα των μικρών νησιών όπως οι αφαλατώσεις, η παραγωγή ενέργειας από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προβλήματα Ιατρικής και Υγείας, Τουριστικής Ανάπτυξης κλπ.

Η αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τον κάθε είδους αποκλεισμό και απομόνωση τους όπως για παράδειγμα: Μεταφορές (ανθρώπων – αγαθών, ενέργειας και γνώσης)
Τεχνολογική υστέρηση
Εποχιακή ανεργία
Υποδομές (κάθε είδους όπως αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο κλπ)
Ενέργεια (απώτερος στόχος η ενεργειακή επάρκεια των νησιών από συνδυασμό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως αιολική, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία κλπ)
Περιβάλλον
Κοινωνική - Οικονομική και Εδαφική Συνοχή τους
Παροχές Ιατρικής και κοινωνικής πρόνοιας
Ανατροπή των δημογραφικών δεδομένων
Η αξιοποίηση των σχέσεων με άλλα Δίκτυα που έχουν παρόμοιους και παρεμφερείς στόχους
. Η εμβάθυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δικτύων Μικρών Νησιών, στην οποία εκπρόσωπος της Ελλάδας είναι το Δίκτυο μας. Επιδίωξη η ανταλλαγή «καλών πρακτικών», «η διάχυση της γνώσης» η από κοινού υποβολή προγραμμάτων ανάπτυξης του μικρονησιωτικού συμπλέγματος της Ευρώπης αλλά και η δημιουργία Lobby για την προώθηση των κοινών προβλημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.

Ενέργειες του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

1.Πρόσφατα, καταθέσαμε ως Ελληνικό Δίκτυο Μικρών νησιών, προτάσεις στο πλαίσιο των Πρότυπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης, που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενόψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, συνολικού προϋπολογισμού 8.220.000€.στη συγκεκριμένη πρόταση έχει επιτευχθεί και Ιδιωτική συμμετοχή υπό μορφή Σ.Δ.Ι.Τ.

2. Δημιουργούμε ομάδες διεκδίκησης και υλοποίησης προγραμμάτων (lobbies) για τα μικρά Ελληνικά νησιά (σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώσαμε επισκέψεις στις Βρυξέλλες (έδρα της Ε.Ε.) από 18 ως 21 Μαρτίου του 2007 και 12-14 Ιουνίου 2007. Στόχος μας να ενημερωθούν Δήμαρχοι προερχόμενοι από τα μικρά νησιά, για τα τεκταινόμενα στην Ε.Ε. και τις προοπτικές ενόψει της Δ. Προγραμματικής Περιόδου.

3. Συστήσαμε και λειτουργούμε στις Βρυξέλλες γραφείο Αντιπροσωπείας του Δικτύου μας υπό τον καθηγητή Gian Andrea Garancinni. Αναπτύξαμε και διατηρούμε άριστες σχέσεις με τα μέλη της Ελληνικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες.

4. Μετά και από δικές μας παρεμβάσεις η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών αποφάσισε(13-06-2007) να:
Α. Διεκδικήσει τη λειτουργία Ειδικής Γραμματείας για το Ευρωπαϊκό Μικρονησιωτικό Σύμπλεγμα, στην Επιτροπή Περιφερειών.
Β. Διεκδικήσει την κατοχύρωση των ιδιαιτεροτήτων του Ευρωπαϊκού μικρονησιωτικού συμπλέγματος με στόχο την αποδοχή από πλευράς οργάνων της ΕΕ ως ιδιαίτερης περιφέρειας (όλα τα μικρά νησιά της Ευρώπης ) με συνέπεια τη διαφορετική συνολικά αντιμετώπισή τους (πχ δεν θα πρέπει να ισχύουν οι στόχοι σύγκλησης, πολιτικές αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τα υπερπόντια νησιά κλπ).
Γ. Προετοιμασθεί αναλόγως ώστε να υπάρξει επιτυχής παρέμβαση μας στα πλαίσια της Δημοσιονομικής Αναθεώρησης του 2008-2009.

5. Στην τελευταία επίσκεψή μας (12-14/6/2007) στις Βρυξέλλες κατορθώσαμε και υλοποιήσαμε το στόχο της καταρχήν δημιουργίας του lobby με τη συμμετοχή των Ευρωβουλευτών:
Brian Crowley (Ιρλανδία),
Jim Higgins (Ιρλανδία),
Σταύρος Αρναουτάκης (Ελλάδα),
Alyn Smith (Σκωτία),
Catherine Stihler (Σκωτία),
Ville Itala (Φινλανδία),
Ευαγγελιώ Τζαμπάζη(Ελλάδα),
Marian Harkin (Ιρλανδία),
Alspeth Attwool (Σκωτία),
Νικόλαος Βακάλης (Ελλάς)

6. Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών, με τη συνεργασία μικρονησιωτικών Δήμων και την συμμετοχή των δικτύων 9 ευρωπαϊκών χωρών, διοργανώνει το 7ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο των Δικτύων των Μικρών Νησιών.
Tόπος Διοργάνωσης: Ύδρα
Ημερομηνίες Διοργάνωσης: 1,2,3 και 4-5-6 Σεπτεμβρίου 2007. Έχει δε ζητηθεί από την Επίτροπο Περιφερειών κα Danuta Hubner να παραστεί ή να εκπροσωπηθεί δια του Διευθυντού του Γραφείου της κ Marco Panigalli.
Συμμετέχουν:
Α. Εκπρόσωποι των 9 Ευρωπαϊκών Δικτύων προερχόμενοι από τις χώρες: Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ην. Βασίλειο (Σκωτία), Ιρλανδία, Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία.
Β. Ευρωβουλευτές
Γ. Έλληνες Κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Συγκεκριμένα έχουν κληθεί μέχρι τώρα:
Η Υπουργός Τουρισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κα Φάνη Πάλλη Πετραλιά (η οποία και έθεσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου της και του ΕΟΤ το Συνέδριο)
Ο Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ Αριστοτέλης Παυλίδης (ο οποίος και στηρίζει την διοργάνωση)
Ο Αρμόδιος για την Δ’ προγραμματική περίοδο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κος Χρίστος Φώλιας
Ο Υφυπουργός ΥΠΕΣΔΑΑ κ Αθανάσιος Νάκος
Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΕΝ κος Ιωάννης Τζωάννος
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής κος Χαράλαμπος Μανιάτης
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Σπυρίδωνας Σπυρίδων

Πρόκειται ακόμη να κληθούν:
Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ Γεώργιος Σουφλιάς
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κος Γιάννης Βαλινάκης

Δ. Υπηρεσιακοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και στις χώρες μέλη

Ε. Αντιπροσωπείες από συνεργαζόμενα Μικρά Ελληνικά νησιά (Δήμαρχοι, αιρετοί της Τ.Α., στελέχη των τοπικών οικονομιών).

Υπολογίζουμε, ότι στο συνέδριο (καθώς και στις προσυνεδριακές διαδικασίες στις 1,2,3 Σεπτεμβρίου 2007) οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν τις 300 (ομιλητές – σύνεδροι-παρατηρητές).

Στόχοι του Συνεδρίου είναι:
Η διάχυση της γνώσης μεταξύ των εταίρων μελών (καλές πρακτικές – ανταλλαγή εμπειριών – προτεινόμενα μοντέλα ανάπτυξης) Η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας για την από κοινού διεκδίκηση προγραμμάτων ανάπτυξης των Μικρών Νησιών της Ευρώπης. Είναι γνωστό ότι κατά την Δ Προγραμματική Περίοδο (Δ Κ.Π.Σ.) θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά νησιά και στις ορεινές περιοχές κατ' επιταγή της Ε.Ε
Στη διάρκεια του Συνεδρίου (εκτός των οργανωτικών πού αφορούν τα συμμετέχοντα Δίκτυα από τις 9 Ευρωπαϊκές χώρες) θα εξετασθεί η δυνατότητα της αειφόρου ανάπτυξης με αιχμή τους τομείς: Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Πολιτισμού.

7. Παράλληλα με το Συνέδριο και αφού στο πλαίσιο του, ανταλλαγούν οι απόψεις των μελών των Ευρωπαϊκών Δικτύων, προετοιμάζουμε τις θέσεις μας για παρέμβαση στο Forum για τη Συνοχή (διοργανώνεται από την Επιτροπή περιφερειών στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2007 στις Βρυξέλλες.)

8. Στη διάρκεια του Συνεδρίου (Δευτέρα 03-09-2007) θα υπογραφούν (υπολογίζουμε 10) Συμβόλαια Κοινωνικής Εταιρικής Συνευθύνης μεταξύ του Δικτύου μας, Ιδιώτη Επενδυτή και των Δήμων (μελών μας) προκειμένου να υλοποιηθούν με 100% ιδιωτική συμμετοχή η σύσταση και λειτουργία αντίστοιχων καταδυτικών πάρκων στα νησιά μας.

9. Το Συνέδριο έχουν κληθεί να παρακολουθήσουν εκπρόσωποι πρεσβειών Μεσογειακών κρατών και αντίστοιχοι εκπρόσωποι ΟΤΑ των νησιών τους. Στο περιθώριο μάλιστα του Συνεδρίου σκοπεύουμε να υπογράψουμε Μνημόνιο Συνεργασίας (μεταξύ των νησιών της Μεσογείου) με απώτερο σκοπό να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μικρών νησιών της Μεσογείου.

10. Επιδιώκουμε να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για την υποβολή προγράμματος η προγραμμάτων στο Leader Αλιείας.

Συνοψίζοντας, θα τονίζαμε ότι το ΕΔΜΝ μπορεί να έχει αναπτύξει μια σοβαρή δυναμική, αλλά «έχει πολύ δρόμο μπροστά του». Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις η συνέργεια όλων είναι απαραίτητη.

Με μεγάλη μας χαρά θα αποδεχόμασταν οποιαδήποτε πρόταση – παρέμβαση –άποψη τόσο δική σας, όσο και των συνεργατών σας.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (Διεύθυνση: Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών. Ερμού 64 10551 Αθήνα. Ελλάς. Τηλ-φαξ: 0030 210 3319940, 0030 6937659825, 0030 6973977535, info@smallislands.eu, apolpos@otenet.gr )

Με τιμή
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Ελευθέριος Σάββα Κεχαγιόγλου
Ο Γεν. Δ/ντής, Δημήτρης Σκουτέρης

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1087