Δράσεις για την προστασία του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα
Ημερομηνία Saturday, February 18 @ 18:45:34 UTC
Θέμα Νησιά


της Ορνιθολογικής Εταιρείας

Στις σελίδες αυτές θα βρείτε στοιχεία για το πρόγραμμα LIFE - ΦΥΣΗ 2003
"ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΙΤΗ (Falco eleonorae) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" (LIFE 03NAT/GR/000091)
Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την 1 Μαρτίου 2003 και τελειώνει την 1 Μαρτίου 2007. Ανάδοχος του προγράμματος είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.Περιοχές        

Συγκεκριμένα, οι ευρύτερες περιοχές του προγράμματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιοχή  Όνομα προστατευόμενης περιοχής  Κωδικοί NATURA 2000 
Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ  ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ  GR1430004 (pSCI) 
ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣIΔΕΣ ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI ΑΔΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣIΑ  GR1430005 (SPA) 
ΦΟΥΡΝΟΙ  ΙΚΑΡΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ  GR4120004 (pSCI) 
ΝΗΣΟΣ ΦΟΥΡΝΟI ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΑIΝΑ, ΑΛΑΤΣΟΝIΣI, ΘΥΜΑIΝΑΚI, ΣΤΡΟΓΓYΛΟ, ΠΛΑΚΑ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΜIΚΡΟΣ ΚΑI ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ, ΑΓIΟΣ ΜΗΝΑΣ  GGR4120006 (SPA) 
ΑΡΚΙΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ  ΑΡΚΟΙ, ΛΕΙΨΟΙ, ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΕΣ  GR4210010 (pSCI) 
ΝΗΣΟΣ ΛΕIΨΟI (ΔYΤIΚΟ ΤΜΗΜΑ) & ΝΗΣIΔΕΣ: ΦΡΑΓΚΟΣ, ΜΑΚΡΟΝΗΣI, ΠIΛΑΦI, ΚΑΠΠΑΡI, ΚΑΛΑΠΟΔIΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΑΣΠΡΟΝΗΣI, ΜΑΚΡY ΑΣΠΟΝΗΣI, ΚΟYΛΟYΡΑ, ΝΟΤIΑ ΑΣΠΡΑ, ΣΑΡΑΚIΝΑ, ΠIΑΤΟ, ΨΩΜΟΣ, ΣΤΑΥΡI, ΛIΡΑ, ΑΡΕΘΟYΣΑ, ΜΑΝΩΛI  GR4210016 (SPA) 
ΚΙΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ  ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΝΑΡΟΣ, ΛΕΒΙΘΑ, ΜΑΥΡΙΑ, ΓΛΑΡΟΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ  GR4220012 (pSCI) 
ΝΗΣΟI ΚIΝΑΡΟΣ ΚΑI ΛΕΒIΘΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΛIΑΔΑ, ΠΛΑΚΑ, ΓΛΑΡΟΣ, ΜΑΒΡIΑ  GR4210020 (SPA) 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ  ΝΗΣIΔΕΣ ΚΑΛYΜΝΟΥ: ΕΠΑΝΩ, ΝΕΡΑ, ΣΑΡI, ΤΕΛΕΝΔΟΣ  GR4210019 (SPA) 
ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ  ΔIΟΝYΣΑΔΕΣ ΝΗΣΟI  GR4320011 (SPA) 
ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ  ΝΗΣΟΣ ΔΙΑ  GR4310003 (pSCI και SPA) 
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ  ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ  GR4340001 (pSCI) 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑI ΑΓΡIΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤIΚΟΝΗΣI  GR4340017 (SPA) 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ  ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ - ΠΡΑΣΣΟΝΗΣΙ & ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ  GR3000008 (pSCI) 
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤIΚYΘΗΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΠΡΑΣΟΝΗΣI, ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, ΠΛΑΚΟΥΛIΘΡΑ ΚΑI ΝΗΣIΔΕΣ ΘΥΜΟΝIΕΣ 
 
Δράσεις        

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος που αποσκοπούν εν ολίγοις στην αντιμετώπιση ή τον περιορισμό των απειλών που προαναφέρθηκαν περιλαμβάνουν:

τη δημιουργία και καθιέρωση ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις Μεσογειακές χώρες όπου απαντάται το Falco eleonorae και την αποτίμηση της κατάστασης του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους
την καθιέρωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα ενός σημείου αναφοράς, συγκέντρωσης και προώθησης πληροφοριών για το είδος
τη διεξαγωγή της πρώτης πλήρους καταγραφής του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους, η οποία θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς για την κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού του
ελαχιστοποίηση της όχλησης στις αποικίες του F. eleonorae μέσα από την σύνταξη ενός εθνικού σχεδίου φύλαξης για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό της δράσης κρατικών φορέων αρμόδιων για τη φύλαξη των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο Αιγαίο οι οποίες φιλοξενούν αποικίες του γερακιού. Επίσης τη σύνταξη και εφαρμογή ειδικών σχεδίων φύλαξης για τις περισσότερο απειλούμενες περιοχές
σύνταξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδίου παρακολούθησης σε 9 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο Αιγαίο, το οποίο θα καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό του αναπαραγωγικού πληθυσμού του είδους στην Ελλάδα
την εφαρμογή πιλοτικών μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων του είδους και την ενίσχυση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του
την αξιολόγηση των κύριων αιτιών θνησιμότητας, όπως η χρήση αγροχημικών ουσιών σε περιοχές τροφοληψίας του γερακιού
την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης σε ευρεία κλίμακα (στοχεύοντας σε διαφορετικές ομάδες-στόχους ανθρώπων) για την ανάγκη προστασίας του Falco eleonorae στην Ελλάδα
 

Αναμενόμενα αποτελέσματα        

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες Μεσογειακές χώρες, μέσω της ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης των γνώσεων μας για το είδος. Βελτίωση των διεθνών δυνατοτήτων διατήρησης για το είδος, μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης της πληθυσμιακή κατάστασης του είδους, σε παγκόσμιο επίπεδο. Βελτίωση των συνθηκών διατήρησης των εννέα πιο σημαντικών περιοχών στην Ελλάδα, στις οποίες αναπαράγεται το 35% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
(πηγή: http://www.ornithologiki.gr/)4ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=108