Ο Γράμος δεν είναι ...λιγότερο σημαντικός από την Πάρνηθα
Ημερομηνία Sunday, August 12 @ 21:24:55 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/8/2007
Ο ΓΡΑΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ … ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ!
(Με αφορμή την πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται)

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» εκφράζει την αγωνία της για την πυρκαγιά που επίείκοσι περίπου μέρες εξακολουθεί να μαίνεται στο Γράμο. Φοβόμαστε ότι η οικολογική καταστροφή που συντελέστηκε και εξακολουθεί να συντελείταιστον Γράμο, έχει υποτιμηθεί, επειδή, ίσως, ο σημαντικότατος αυτός ορεινός όγκος δεν είναικοντά σε κάποιο μεγάλο αστικό κέντρο! Όσοι σκέφτονται έτσι, όμως, λησμονούν ότι τα δάση του Γράμου παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην διατήρηση και προσφορά φυσικών πόρων, που είναι πολύτιμοι τόσο για τα οικοσυστήματα, όσο και για τον άνθρωπο. Ξεχνούν γιαπαράδειγμα ότι, ο Αλιάκμονας, που προσφέρει νερό σε καλλιέργειες και πολλούς οικισμούς της Μακεδονίας, ακόμα και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη, πηγάζει από τον Γράμο. Η «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι η περιοχή φιλοξενεί έναν σημαντικό πληθυσμό αρκούδας καιαποτελεί φυσικό «διάδρομο» επικοινωνίας του ελληνικού με τον υπόλοιπο βαλκανικό πληθυσμό του είδους. Για το λόγο αυτό, και φυσικά για την γενικότερη υψηλή φυσική αξία της περιοχής, μεγάλο μέρος του ορεινού όγκου έχει ενταχθεί στο Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000. Η διαχείριση και προστασία του, όμως, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Η περιοχή δεν έχει Φορέα Διαχείρισης ακόμα, η δε Δασική Υπηρεσία, εδώ και χρόνια δεν έχει επαρκή στελέχωση καιοικονομική υποστήριξη από την πολιτεία, ενώ κάθε χρόνο η κατάσταση αυτή χειροτερεύει. Η «Καλλιστώ» καλεί τις αρμόδιες αρχές να δώσουν το αντίστοιχο με τη σημασία της περιοχής βάρος για να σβήσουν οι εστίες πυρκαγιάς που επιμένουν και για να αποφευχθεί η αναζωπύρωσή τους ή η δημιουργία νέων εστιών τις επόμενες μέρες. Αφού επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς, από την επόμενη κιόλας μέρα, η πολιτεία πρέπει να πάρει τα αναγκαία μέτρα για τον ακριβή απολογισμό της ζημιάς που συντελέστηκε. Οφείλει, ακόμα, να αναλάβει επειγόντως πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική προστασία και αποκατάσταση των πληγέντων οικοσυστημάτων. Η «Καλλιστώ», ακόμη και με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει, προσπαθεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, προσφέροντας δύο εξοπλισμένα οχήματα, ειδικευμένο προσωπικό καιδέκα περίπου εθελοντές που από την 1η Αυγούστου βρίσκονται στην περιοχή. Η ομάδα της«Καλλιστώ», έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί περιπολίες, σε συνεργασία με τις αρμόδιεςαρχές, για καλύτερη φύλαξη των τραυματισμένων και, συνεπώς, πιο ευάλωτων το επόμενοδιάστημα οικοσυστημάτων. Επιπλέον, σκοπεύει να συμβάλει στην αποτύπωση και ψηφιακή χαρτογράφηση των περιοχών στις οποίες έγινε ζημιά, για να επιταχυνθούν οι δράσεις πουπρέπει επειγόντως να αναληφθούν από την «επόμενη μέρα».

Η περιβαλλοντική οργάνωση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη συνύπαρξη του ανθρώπου με την άγρια ζωή. Αναπτύσσει δραστηριότητεςκαι συνεργασίες στην Ελλάδα και όλη τη ΝΑ Ευρώπη, εστιάζοντας στην διατήρηση των μεγάλωνσαρκοφάγων και γενικότερα της βιοποικιλότητας σε ορεινά, δασικά, παραποτάμια και άλλα χερσαία οικοσυστήματα.

Να χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο ο Γράμος - να αποκτήσει Φορέα Διαχείρισης. Η προσπάθεια αποκατάστασης της οικολογικής καταστροφής στον Γράμο, αναδεικνύει ακόμαμια φορά την ανάγκη να χαρακτηριστεί η περιοχή ως «Εθνικό Πάρκο», βάσει του Ν. 1650/86 και να αποκτήσει Φορέα Διαχείρισης, βάσει του Ν.2742/99. Οι θεσμικές αυτές ρυθμίσεις θα ανοίξουν το δρόμο για την καλύτερη προστασία και διαχείρισή της και για διασυνοριακή συνεργασία με την Αλβανική πλευρά. Η συνεργασία αυτή, αργά ή γρήγορα, πρέπει να πάρει τημορφή «Διασυνοριακού Πάρκου». Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι δύο από τις εστίες της πυρκαγιάς στον Γράμο ξεκίνησαν από παραμεθόριες περιοχές. Το γεγονός ότι ούτε και σήμερα έχει γίνει γνωστό αν ξεκίνησαν από την Ελληνική ή την Αλβανική πλευρά των συνόρων, αποδεικνύει ότι η διασυνοριακή συνεργασία και η συστηματική παρακολούθηση και ανταλλαγή πληροφόρησης είναι ζωτικής σημασίας για την έγκαιρη πρόληψη και προστασία της περιοχής. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την αναβολή της απόφασης αυτής. Ο χαρακτηρισμός τηςπεριοχής ως «Εθνικού Πάρκου» μπορεί να δρομολογηθεί άμεσα, αφού έχει προηγηθεί εκπόνηση ΕΠΜ (Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης) από το 1999, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE Nature (LIFE96NAT/GR/003222). Η εφαρμογή της μελέτης αυτής, λοιπόν, όχι μόνο μπορείνα δρομολογηθεί άμεσα, αλλά αποτελεί επιπλέον υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τη συγχρηματοδότησε. Να εισακουστούν οι προτάσεις των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Τέλος, υπενθυμίζουμε αυτά που χρόνια τώρα προτείνουν και διεκδικούν οι περιβαλλοντικέςοργανώσεις: Είναι απαραίτητο να υπάρξει Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας στη χώρα, με την ουσιαστική συμμετοχή τόσο της πυροσβεστικής, όσο και της δασικής υπηρεσίας, αλλά και άλλων αρμόδιων φορέων (π.χ. Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορείς Διαχείρισης). Ο Φορέας αυτός πρέπει να υποστηρίζει και να αξιοποιεί τη συλλογική αυτενέργεια των πολιτών στην πρόληψη και προστασία των δασών, να συνεργάζεται με περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικούς συλλόγους εθελοντών δασοπροστασίας. Είναι επείγουσα η ανάγκη κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων αντιπυρικής προστασίας και πρόληψης σε όλες τις δασικές περιοχές της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα στις Προστατευόμενες Περιοχές. Είναι ζωτικής σημασίας να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί το σημαντικότερο δυνατόν ηκατάρτιση δασολογίου και κτηματολογίου. Είναι, τέλος, σημαντικό να υπάρξει ένα Ενιαίο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που θα περιλάβει υπό ενιαία διοίκηση όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και θα δώσει στο Περιβάλλον την προσοχή που του αξίζει.

Για περισσότερες πληροφορίες: Σπύρος Ψαρούδας: 6999-915200, Γιώργος Μερτζάνης: 6999-230693 Ομάδα της «Καλλιστώ» στον Γράμο: Έφη Γελαστοπούλου: 6977-274287, Νίκος Νικήσιανης: 6976-629310.
Σημείωση για τους συντάκτες:
Η «Καλλιστώ» ξεκινάει παράλληλα με την αποστολή εθελοντών στο Γράμο, σε συνεργασία μετο WWF – Ελλάς και την ΜΚΟ «Πίνδος Περιβαλλοντική», πρόγραμμα εθελοντικής δασοφύλαξης/ πυρανίχνευσης στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου με έδρα την κοινότητα Βωβούσας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 5.08.07 έως 10.09.07.

Όποιος/όποια ενδιαφέρεται να προσφέρει εθελοντική εργασία, παρακαλούμε ναεπικοινωνήσει με την «Καλλιστώ» στο τηλέφωνο 2310-252530, Νικηφόρου Φωκά 5 54621 ΘεσσαλονίκηΤηλ: 2310 25 25 30 Φαξ: 2310 27 21 90 www.callisto.gr

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1068