Ναι στο Τουρισμό
Ημερομηνία Saturday, July 14 @ 11:59:45 UTC
Θέμα Κρήτη


Ναι στο Τουρισμό με σεβασμό και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλον
Toυ Γιώργου Αγοραστάκη

Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει δώσει σε δημόσια συζήτηση το σχέδιο Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού της χώρας. Το υπόψη χωροταξικό Νομοσχέδιο είναι σημαντικό για το Νομό Χανίων και απαιτεί τη συμμετοχή στη συζήτηση και την υπεύθυνη αντιμετώπιση των θεμάτων που ρυθμίζει, τόσο από τους αρμόδιους Φορείς, όσο και τους ενδιαφερόμενους πολίτες των Χανίων, μιας και ο τουρισμός είναι μια από τις κυρίαρχες, παραγωγικές  δραστηριότητες της περιοχής μας.
Διατυπώνουμε δημόσια τις θέσεις επί της αρχής του Νομοσχεδίου και έχουμε την πρόθεση να τις προβάλουμε στα θεσμικά Όργανα που συμμετέχουμε, αλλά και στις όποιες διεργασίες αναπτυχθούν, τόσο στην τοπική όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για την διαμόρφωση των θέσεων μας προηγήθηκε συνεργασία με το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτ. Κρήτης.
 
Επί της διαδικασίας
 
1.       Σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία, πριν από την έναρξη της νομοθετικής διαδικασίας, για την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράμματος, υπάρχει η υποχρέωση προέγκρισης και έγκρισης μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησής του.
2.       Η ίδια ανακολουθία παρατηρείται και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δ’ ΚΠΣ, τα οποία συντάχτηκαν και υποβλήθηκαν στην Κοινότητα για έγκριση στον ίδιο χρόνο και χωρίς προηγούμενα να εγκριθούν οι Στρατηγικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις τους.  Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο αφού δεν γίνεται καμιά συσχέτιση και εναρμόνιση μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που περιλαμβάνουν δράσεις για την ανάπτυξη του Τουρισμού και του Ειδικού Χωροταξικού Τουρισμού, τόσο στο επίπεδο στρατηγικής, όσο και στο επιχειρησιακό επίπεδο. 
 
3.       Παραγνωρίζονται εντελώς οι Μελέτες Τουριστικής Ανάπτυξης που συντάχτηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού-ΕΟΤ το 2004 για όλες τις περιφέρειες της χώρας και για την Κρήτη.
 
4.       Γενικά, κρίνεται θετικά το γεγονός της ενεργοποίησης διαδικασιών για το Χωροταξικό Σχεδιασμό της χώρας, ωστόσο όμως αυτό γίνεται αποσπασματικά και ασύνδετα, με την προώθηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τουρισμού, Βιομηχανίας) και χωρίς  να έχει συνταχθεί το Γενικό Χωροταξικό της χώρας, το οποίο, ασφαλώς, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί όλων. 
 
Επί του περιεχομένου
 
1.        Κατηγορίες και κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης
 
Με το νομοσχέδιο κατηγοριοποιείται ο εθνικός χώρος και οι περιοχές της χώρας κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Ανεπτυγμένες Τουριστικά Περιοχές,  Αναπτυσσόμενες Τουριστικά Περιοχές και Περιοχές Τουριστικού Ενδιαφέροντος.  Για κάθε μια καθορίζονται κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης (αρτιότητες, πυκνότητες κλινών κτλ). Τα όρια για κάθε κατηγορία δεν προσδιορίζονται και αφήνεται τούτο να καθοριστεί στο μέλλον με υποκείμενες χωροταξικές πράξεις (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).
Η ρύθμιση αυτή είναι παντεντελώς ανεπαρκής και ανεφάρμοστη για περιοχές όπου συνυπάρχουν περισσότερες από μία κατηγορίες τουριστικής δραστηριότητας, όπως είναι ο νομός Χανίων. Τα κριτήρια για την ένταξη μιας υπο-περιοχής στη μια ή στην άλλη κατηγορία είναι εντελώς αόριστα, υποκειμενικά και διαφορετικά με αντίστοιχα που χρησιμοποιούνται σε άλλα νομικά κείμενα (κορεσμένες περιοχές κτλ). 
 
2.        Ειδικά θέματα Περιβάλλοντος
 
Τα μέτρα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και προστασίας περιβάλλοντος και τοπίου στις προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000) είναι αμφιλεγόμενα, αφού από τη μια τίθενται μια σειρά περιορισμοί στην τουριστική ανάπτυξή τους και από την άλλη ανοίγουν την πόρτα στα μεγάλα συμφέροντα, με τις «σύνθετες υποδομές», για μια καταστροφική «τουριστική» ανάπτυξη τους!
Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, ότι σε πλήθος περιπτώσεων, εντός των προστατευόμενων περιοχών, υπάρχουν ήδη αναπτυγμένες τουριστικές δραστηριότητες, όπως γίνεται στο Νομό Χανίων, όπου οι μισές παράκτιες περιοχές τουριστικής ανάπτυξης είναι προστατευόμενες περιοχές.
Οι τουριστικές δραστηριότητες στην χώρα μας ως επί το πλείστον αναπτύσσονται παράκτια. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σ’ αυτές τις ευαίσθητες ζώνες δεν συνυπολογίζονται, ενώ αγνοούνται τα μέτρα που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία στις προστατευόμενες περιοχές και δεν λαμβάνονται μέτρα εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, για ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
 
3.      «Σύνθετες και ολοκληρωμένες τουριστικές υποδομές σταθερού παραθερισμού»
 
Το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό ανοίγει το δρόμο για τη μαζική ανέγερση παραθεριστικών χωριών προς πώληση ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές. Ανοίγει το δρόμο για μεγάλες επενδύσεις σε condo hotels στην Ελλάδα, δηλαδή για τη συνδυασμένη ανάπτυξη ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και πολυτελών κατοικιών προς πώληση.
Για την διευκόλυνση αυτής της μεγαλο-κτηματομεσιτικής δραστηριότητας πριμοδοτείται η παραθεριστική κατοικία εντός των συγκροτημάτων, με συντελεστές δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων δηλαδή τετραπλάσιους από αυτούς που ισχύουν για κάθε πολίτη στην εκτός σχεδίου δόμηση, όπως επίσης επιδοτείται και από τον αναπτυξιακό νόμο.
Οι σύνθετες τουριστικές υποδομές  είναι η πλέον επαχθής ρύθμιση του νομοσχεδίου η οποία θα ενισχύσει την κερδοσκοπία στην έγγειο ιδιοκτησία, θα καταναλώσει τους περιορισμένους φυσικούς πόρους προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων και θα λειτουργήσει εις βάρος της τουριστικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου κάθε περιοχής.
 
4.        Υποδομές Μεταφορών
 
Στο σχέδιο του ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό έχει συμπεριληφθεί ένα παράλληλο σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών μεταφορών (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο) για τη διεύρυνση των τουριστικών προορισμών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των υφιστάμενων, όπως αναφέρεται. Προς τούτο ιεραρχεί και χαρακτηρίζει τις υπάρχουσες υποδομές μεταφορών.
Επίσης αναφέρεται εντελώς αόριστα στις αναγκαίες υποδομές ύδρευσης, διαχείρισης υγρών και στερών αποβλήτων, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και υγείας για τις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.
Η ταξινόμηση και οι χαρακτηρισμοί των υποδομών μεταφορών του χωροταξικού είναι παντελώς αυθαίρετοι. Δεν βασίζονται ούτε στην σημερινή πραγματικότητα ούτε φυσικά σε καμιά προηγούμενη Ελληνική ή διεθνή ταξινόμηση νόμου.
Οι υποδομές μεταφορών της περιοχής μας υποβαθμίζονται τελείως και δεν προτείνεται κανένα μέτρο αναβάθμισής τους. Έτσι το Λιμάνι της Σούδας από τη κατηγορία «εθνικής εμβέλειας» - όπως έχει χαρακτηριστεί στο παρελθόν με νόμο - υποβαθμίζεται στην κατηγορία «περιφερειακής εμβέλειας» στο χωροταξικό. Το Αεροδρόμιο Χανίων από την κατηγορία του ως «διεθνούς αεροδρομίου» υποβαθμίζεται σε «κόμβο ευρύτερης περιοχής». Για τον ΒΟΑΚ δεν γίνεται καμιά αναφορά. Απ’ αυτή την άποψη το νομοσχέδιο υποβαθμίζει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής μας και λειτουργεί ανασχετικά στην τουριστική ανάπτυξή του, για να εξυπηρετηθούν άλλες περιοχές.
 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 
Η χώρα μας και ο νομός μας έχει ανάγκη ενός χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεσματικού, ορθολογικού και αξιόπιστου που θα προωθεί την τουριστική ανάπτυξη σεβόμενη το περιβάλλον. Ενός σχεδιασμού που θα αντιμετωπίζει τα υπαρκτά προβλήματα, την οικιστική αναρχία και την κατασπατάληση των φυσικών πόρων.
 
1.        Βάσει των παραπάνω βασικών παρατηρήσεων, θεωρούμε  ότι δεν τίθεται θέμα μερικής διόρθωσης του νομοσχεδίου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού και της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του, αλλά ριζικής αναμόρφωσής τους. Γι’ αυτό πρέπει να αποσυρθούν και να επανασυνταχθούν από την αρχή. 
 
2.       Σημαντικά σημεία επανακαθορισμού και γενικών ρυθμίσεων σε ένα νέο σχέδιο είναι:
Να καθοριστούν συγκεκριμένα σαφή κριτήρια για την ένταξη περιοχών στην μια ή την άλλη κατηγορία. Να υιοθετηθεί η περιβαλλοντική «φέρουσα ικανότητα» ως κριτήριο για τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης.
Να συμπεριληφθούν στις χωρικές κατευθύνσεις οι νομικές περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, διαχειριστικά σχέδια προστατευόμενων περιοχών και παράκτιων περιοχών.
Να αποκλειστούν οι σύνθετες τουριστικές υποδομές από τις προστατευόμενες περιοχές και να διαχωριστούν οι τουριστικές επενδύσεις από παραθεριστική κατοικία. Όπως επίσης να προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την διάσπαρτη εκτός σχεδίου δόμηση.
Για την ιεράρχηση και των χαρακτηρισμό των υποδομών μεταφορών να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα.
Να προηγηθεί η διαδικασία έγκρισης της μελέτης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα, οι προτάσεις και οι κατευθύνσεις των Περιφερειακών Μελετών Τουριστικής Ανάπτυξης 2004.
 
* Νομαρχιακός Σύμβουλος Χανίων και μέλος της διοίκησης της ΕΝΑΕ
http://www.pyxida.gr/modules.php?
 26-06-2007

14ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1023