Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων
Ημερομηνία Friday, July 13 @ 01:14:34 UTC
Θέμα Νησιά


ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΧΠΤ
Βόλος 27/6/2007
Πληροφορίες: Γ. Κανέλλης 6972-902750
                         Κ. Βολιώτης 6977-686838

Είναι αλήθεια, και την οποία σθεναρά υποστηρίζει το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ), ότι η χωροταξία είναι το πλέον πρόσφορο μέσο για την ολοκληρωμένη και ισόρροπη κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο γεωγραφικό χώρο, με στόχο το συνδυασμό της προστασίας του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων και της οικονομικής ανάπτυξης.
Κατόπιν τούτου έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις επί του σχεδίου της κοινής υπουργικής απόφασης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού  (ΕΧΠΤ) το οποίο έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

1ον . Το  ΕΧΠΤ θα έπρεπε να κινείται προς δύο κατευθύνσεις:
        Α) Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από λάθη και παραλείψεις που συνέβησαν σε άλλες χώρες (π.χ. Ισπανία) και οι οποίες απέβησαν καταστρεπτικές και
        Β) σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα αποσκοπούσαν στην εξυγίανση των    ήδη ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών (π.χ. Ρόδος, Κρήτη, Κέρκυρα κ.τ.λ.)

2ον . Το  ΕΧΠΤ θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα ανώτερο πλαίσιο αναφοράς στο Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, από το οποίο θα απορρέουν οι πολιτικές προτεραιότητες του σχεδιασμού του εθνικού χώρου και οι συσχετίσεις  μεταξύ τουρισμού και άλλων παραγωγικών τομέων. Πρέπει επομένως αυτό να προηγηθεί του ΕΧΠΤ.

3ον . Απουσιάζουν βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι η αυτοί υπονοούνται αόριστα όπως και θεμελιώδεις στόχοι που να αφορούν την αειφορική τουριστική ανάπτυξη.

4ον . Η φέρουσα ικανότητα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, οφείλει να αποτελεί κριτήριο της πολιτικής του ΕΧΠΤ, για να μην καταστρέφονται οι δυνατότητες που ακόμη διαθέτει η χώρα για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της. (Όχι στα γήπεδα γκολφ, όχι στις μεγάλου μεγέθους τουριστικές επιχειρήσεις κτλ). Ειδικότερη μέριμνα θα έπρεπε να είχε δοθεί όσον αφορά στη φέρουσα ικανότητα, στην καταλληλότητα, στη χωρητικότητα  και στη βιωσιμότητα της νησιωτικής Ελλάδας.

5ον . Απουσιάζουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα αποσκοπούσαν στην εξυγίανση των ήδη ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών (πουθενά δεν αναφέρεται η έννοια του κορεσμού κάποιων περιοχών).

6ον. Η πρόταση για σύνθετα τουριστικά συγκροτήματα μέσα σε περιοχές NATURA 2000 είναι ευθέως αντίθετη με τους σκοπούς προστασίας των περιοχών αυτών και οφείλει να διαγραφεί. Οικιστική ανάπτυξη σε προστατευόμενες περιοχές μπορεί να προωθηθεί, μόνο σε ήδη υπάρχοντες νόμιμους οικισμούς, υπό τους όρους του σεβασμού του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα τους, και της παραδοσιακής κλίμακας μεγεθών.


7ον. Οι προβλέψεις που θέτει για προώθηση μαζικού τουρισμού ακυρώνουν τις δυνατότητες αλλά και τις υψηλές προσδοκίες που είχαμε για στροφή του τομέα προς την ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού.
8ον. Εκτιμάμε ότι η προώθηση των «σύνθετων και ολοκληρωμένων υποδομών σταθερού παραθερισμού» θα επιβαρύνει υπέρμετρα το έδαφος της χώρας μας με δόμηση με δυσανάλογα μικρότερο – μάλλον προσωρινό – αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Είναι σαφώς προτιμότερη η προώθηση ξενοδοχειακών μονάδων, με εκτίμηση των παραμέτρων της φέρουσας ικανότητας (χώρος – νερό – ενέργεια – απόβλητα – ανθρώπινο δυναμικό)
9ον. Παρά το γεγονός ότι τίθενται ορισμένες προβλέψεις στην ουσία δεν  προωθείται με συστηματικό τρόπο ο αναγκαίος και δραστικός περιορισμός της διάχυτης και εκτός σχεδίου δόμησης.

Συμπερασματικά.
Επειδή το ΕΧΠΤ είναι ένα μείζον εθνικό θέμα, η ολοκλήρωση του οποίου προϋποθέτει  μια ευρεία και  λεπτομερή διαβούλευση, χωρίς βιασύνες,
Επειδή αυτό στερείται ολοκληρωμένης σύλληψης τόσο του τουριστικού φαινομένου όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος,
Επειδή  αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμα και τους περιορισμένους στόχους για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Ζητάμε την απόσυρσή του και την εκπόνηση νέου στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη οι αντιρρήσεις και οι προβληματισμοί όλων των φορέων που εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Είναι στρατηγικό λάθος να τίθενται σε κίνδυνο τα εξέχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι προστατευόμενες περιοχές NATURA, τα δάση και η νησιωτική Ελλάδα, για να υπηρετηθεί μια εκτατικού χαρακτήρα οικιστική κυρίως αναπτυξιακή αντίληψη, χωρίς μακροχρόνια οπτική.

Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΛΕΥΡΑ ΑΝΝΑ (ΣΕΡΡΕΣ) 6944-263636, ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (ΒΕΡΟΙΑ) 6946-381707, ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 6977-686838, ΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΜΑΚΡΗ) 6977-606820, ΚΑΛΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΑΘΗΝΑ) 6944842384, ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Κ.ΔΙΜΗΝΙΟ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) 6977-668776,  ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) 6974-640419
site: // http://www.pandoiko.gr/  e-mail: info@pandoiko.gr14ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1010