Γνωμοδοτήσεις για τα νησιά
Ημερομηνία Thursday, February 16 @ 00:48:58 UTC
Θέμα Νησιά


Στις υποθέσεις που ακολουθούν παρατίθεται περίληψη της βιωσίμου λύσεως που προτείνει η γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος.Αιολικά Πάρκα: Νομική Γνωμοδότηση για την Βιωσιμότητά των (Νομαρχία Ευβοίας) Εν όψει της αποτυχίας της απρογραμματίστου δημοσίας πολιτικής για την χρήση της αιολικής ενεργείας και ύστερα από αίτημα της Νομαρχίας Ευβοίας, το Επιμελητήριο κατήρτισε ολοκληρωμένη συστημική μελέτη για την βιώσιμη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Χώρα μας κατά τρόπο συμβατό με την προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο υπέδειξε την χωροταξία των αιολικών πάρκων ως απαραίτητο συμπλήρωμα της χαρτογραφήσεως του αιολικού δυναμικού της Χώρας.
25/9/2002

Σέριφος: Ακτή Λειβαδάκια Δεν επιτρέπεται η χρήση και στάθμευση τροχοφόρων επί της ακτής μικρού νησιού (παραλίας και αιγιαλού), διότι δεν είναι ηπία χρήση αυτής ως ευαισθήτου οικοσυστήματος και συμβατή προς την ελευθέρα κοινοχρησία και τον προορισμό της.
30/3/2005

Πάρος: Βιωσιμότης Αερολιμένος Δεν είναι νόμιμη και βιώσιμη η κατασκευή αερολιμένος σε μικρό νησί για την υποδοχή μεγάλων αεριωθουμένων εξυπηρετούντων τον μαζικό τουρισμό.
2/2/2005

Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας ν. ?νδρου: Παράνομη Κατάτμηση Γης στα Μικρά Νησιά Δεν είναι νόμιμη και βιώσιμη η κατάτμηση γης στην ύπαιθρο μικρού νησιού χάριν της δημιουργίας οικισμού που δεν προβλέπεται από το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο του νησιού.
3/11/2004

Υπόμνημα προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Το Επιμελητήριο, ανταποκρινόμενο σε αιτήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων των Κυκλάδων, ενετόπισε και ανέλυσε τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα των νησιών αυτών προς υποβοήθηση της Διοικήσεως.
12/8/2004

?νδρος: Αιολικά Πάρκα και στα μικρά νησιά; Η εν χρήσει και προερχομένη από Ευρωπαϊκές χώρες τεχνολογία των αιολικών πάρκων (ανεμογεννήτρια ύψους 120 μ., άνοιγμα πτερυγίων 65 μ.) είναι εκτός της κλίμακος του Ελληνικού νησιωτικού τοπίου και το προσβάλλει βάναυσα. Το αισθητικό τοπίο είναι το ύπατο κριτήριο της βιωσίμου χωροταξίας και, επομένως, η εγκατάσταση αιολικών πάρκων αποκλείεται στις ακτές και τα μικρά βουνά των νησιών, που διακρίνονται για την λιτή γραμμή των, την συμμετρία και την ποικιλομορφία των.
 30/6/2004

Δρόμος Ακουμιανής Γιαλιάς-Λίγκρες στην παραλία της Νότιας Κρήτης Δεν επιτρέπεται η κατασκευή δημοσίας οδού μέσω των αμμοθινών και της παραλίας της νοτίου ακτής Κρήτης.
 22/6/2004

Ιερά Μονή Οσίου Μελετίου: Αιολικά Πάρκα και Πολιτιστική Κληρονομία Το Επιμελητήριο απέτρεψε την εγκατάσταση αιολικών πάρκων πλησίον της ιστορικής μονής του Οσίου Μελετίου, μελετώντας το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομίας και ειδικώς των Ιερών Μονών.
 20/2/2004

Αεροδρόμιο Χίου: Η Βιώσιμη Αεροπορική Επικοινωνία των Νήσων Η βιώσιμη επικοινωνία με τα νησιά του Αιγαίου είναι κατ' αρχήν η θαλασσία. Δεν επιτρέπονται τα αεροπορικά συστήματα μαζικού τουρισμού (charters). Επιτρέπεται, όμως, η κατασκευή μικρών αεροδρομίων για τις τοπικές ανάγκες (πυρασφάλεια, έκτακτες ανάγκες κλπ.).
1/2/2004

Νήσος Μύκονος: Η Βιώσιμη Διαχείριση των Αστικών Λυμάτων Το Επιμελητήριο υπερασπίσθηκε μια από τις ελάχιστες εναπομένουσες παρθένες περιοχές της Μυκόνου από την εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Προς τούτο, εμελέτησε στο σύνολό του το πρόβλημα της βιωσίμου διαχειρίσεως των υγρών αποβλήτων στα μικρά νησιά.
15/9/2003 

Δ/νση Δασών Κυκλάδων: Καταφύγιο Αγρίας Ζωής νήσου Σύρου Το Επιμελητήριο παρέσχε νομική και επιστημονική υποστήριξη στην Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το καταφύγιο αγρίας ζωής στη Βόρεια Σύρο, το οποίο απειλείται από προσπάθειες των κυνηγών να το περιορίσουν. Τα καταφύγια αγρίας ζωής οριοθετούνται με επιστημονικά αποκλειστικώς κριτήρια, μη επιτρεπομένης της μειώσεώς τους εξ οιουδήποτε άλλου λόγου.
30/8/2003

Νήσος ΣΥΡΟΣ: Η βιώσιμη διαχείριση των αστικών λυμάτων Δεν μπορεί να γίνει διάθεση λυμάτων στο παράκτιο οικοσύστημα των μικρών νησιών. Η βιώσιμη διάθεση υγρών αποβλήτων στα νησιά πρέπει να γίνεται στα πλαίσια ανακυκλώσεως και ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των ολίγων, άλλωστε, υδατικών πόρων των.
4/7/2003

Κίμωλος: Μη βιώσιμη η εξόρυξη στα μικρά νησιά Το Επιμελητήριο απέτρεψε την καταστροφή του αναγλύφου του μικρού αυτού νησιού από καταστρεπτική εξόρυξη ποζολάνης, μελετώντας στο σύνολό του το πρόβλημα της λειτουργίας λατομείων στα μικρά νησιά.
7/3/2003

Χίος: Ιδιωτικοί Χώροι Αθλήσεως Ο πολλαπλασιασμός των εμπορικών χώρων ιδιωτικής αθλήσεως δημιούργησε το ζήτημα της εντάξεως των χώρων αυτών στο αστικό περιβάλλον, πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε το Επιμελητήριο στην πόλη της Χίου.
19/2/2003

Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας (ΔΕΗ) στο Κοκκάρι Σάμου Δεν επιτρέπεται η επέκταση μονάδος ηλεκτροπαραγωγής επί τη βάσει τοπικού ρυθμιστικού σχεδίου, ιδίως μάλιστα όταν είναι πλησίον παραδοσιακού οικισμού.
11/9/2002

Σταθμός Βιολογικού Καθαρισμού Δήμου Ελλομένου Λευκάδος: Βιώσιμη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στα νησιά Το Επιμελητήριο προστάτευσε θαλάσσια περιοχή Natura 2000 στην Λευκάδα από την μη βιώσιμη εγκατάσταση σταθμού διαχειρίσεως υγρών αποβλήτων.
24/7/2002

Η Βιώσιμη Διαχείριση των μικρών νησίδων: Η περίπτωση του "Αλατά" Οι μικρές νησίδες, συνήθως ακατοίκητες, είναι άκρως ευαίσθητα οικοσυστήματα στα οποία δεν επιτρέπεται καμμία απολύτως ανθρωπογενής παρέμβαση. Η κατασκευή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδος σε τέτοιο νησί συνεπάγεται την πλήρη καταστροφή του ως οικοσυστήματος.
2/7/2002

Μελέτη Αξιολογήσεως Βιωσιμότητος του Φράγματος Αποσελέμη Κρήτης Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Επιμελητήριο μελέτησε συστημικώς το θέμα της βιωσιμότητος των φραγμάτων και της επιδράσεώς των στο φυσικό περιβάλλον και στην διαχείριση των υδάτων.
11/3/2002

Υπόμνημα επί του Νομοσχεδίου περί Αιγιαλού και Παραλίες Το Επιμελητήριο μελέτησε το ανωτέρω ζήτημα υπό το φως της συγχρόνου θεωρίας περί της ολοκληρωμένης διαχειρίσεως των παρακτίων συστημάτων και με τις παρατηρήσεις του συνέβαλε στην βελτίωση του νόμου.
12/2/2002

Ξενοδοχείο στο Αισθητικό Δάσος Σκιάθου Τα αισθητικά δάση όπως οι περιοχές φυσικού κάλλους είναι άκρως ευαίσθητα οικοσυστήματα, στα οποία επιτρέπονται μόνον ήπιες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Τέτοια, όμως, δεν είναι η ανέγερση τουριστικού ξενοδοχείου.
15/1/2002

Σάμινα: Η τύχη του Ναυαγίου Το Επιμελητήριο μελέτησε τις επιδράσεις των ναυαγίων στο θαλάσσιο περιβάλλον, θέμα ελάχιστα γνωστό σε μια χώρα εν τούτοις ναυτική, όπως η Ελλάς.
1/3/2001

 

 4ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=100